Študija prosto leto si lahko vzame vsak študent na prvi ali drugi stopnji. To leto je namenjeno dokončanju študijskih obveznosti in pisanju zaključnih del. Kaj vse pa še lahko počneš v tem času? 

Tvoja prioriteta je seveda to, da v prostem letu opraviš vse svoje študijske obveznosti. V veliko primerih pa ti še vedno ostane veliko prostega časa, ki ga lahko nameniš še drugim dejavnostim. 

V prostem letu študija, absolventu, lahko veliko časa nameniš svojim hobijem, študijskim obveznostim, študentskemu delu in še več. Zate smo pripravili nekaj idej, kaj vse lahko počneš! 

V tem času imaš odlično priložnost, da bolj podrobno spoznaš svoje področje študija. Imaš veliko časa, da se poglobiš v raznovrstne raziskovalne naloge in preučiš literaturo o vsebinah, ki ti bodo koristile v prihodnje.  

Veliko študentov se v prostem letu prijavi na izmenjavo Erasmus+ in nekaj mesecev preživi v tujini, kjer spozna kulturo in študente drugih držav. Če pa ti to ne diši, a bi vseeno rad raziskoval, imaš v absolventskem letu odlično priložnost, da potuješ.  

Udeležuješ se lahko tudi številnih obštudijskih dejavnosti in športnih aktivnosti, katerih seznam lahko najdeš tukaj.

V tem prostem letu pa lahko svoj čas nameniš tudi študentskemu delu, ali pa si že začneš iskati zaposlitev, če zaključuješ študij.