Absolventski status je študentski status, ki se nanaša na študenta, ki je končal študij na fakulteti, vendar še ni opravil vseh izpitov ali izdelal zaključnega dela. Ta status mu omogoča, da še naprej ohrani status študenta in ima pravico do določenih študentskih ugodnosti. 

Danes večina bolonjskih dodiplomskih študijskih programov ne zahteva obsežnih raziskav, prav tako se študijski predmeti pogosto končajo že v po prvem semestru drugega letnika. Zaradi tega se mnogi študenti odločijo, da ne bodo vzeli dodatnega leta za absolventski staž, ampak bodo poskušali čim prej končati študij. Kljub temu pa je treba razumeti, da študij ni samo hitenje za pridobitev diplome, temveč je tudi čas za osebni in strokovni razvoj. Absolventski staž lahko prinaša številne koristi in možnosti, ki jih je vredno razmisliti. 

Prva prednost absolventskega staža je možnost temeljite izdelave zaključnega dela. Študent lahko v tem obdobju več časa posveti raziskavi, pisanju in izdelavi kakovostnega zaključnega dela. To mu omogoča, da stopnjo akademskega dela postavi na višjo raven in poglobi svoje raziskovalne veščine. 

Absolvent je tudi čas za raziskovanje različnih možnosti nadaljnjega študija ali zaposlitve. Lahko se posveti raziskovanju možnosti podiplomskega študija ali pridobitvi delovnih izkušenj. Absolventski staž mu omogoča, da premisli in se odloči, kakšna je najboljša pot za njegovo karierno pot. 

Za študente, ki si želijo izboljšati svoje ocene ali pridobiti štipendijo, je absolventski staž priložnost za zvišanje ocen ali izvedbo dodatnih projektov. Med tem obdobjem lahko študent vloži dodaten trud v svoje študijske dosežke in izboljša svoje možnosti za nadaljnji napredek. 

Absolventski staž prav tako omogoča pridobitev mednarodnih izkušenj. Študent lahko izkoristi priložnost za prakso v tujini ali sodelovanje v mednarodnih projektih. To mu omogoča, da razširi svoje obzorje, pridobi mednarodne izkušnje in izpopolni svoje jezikovne veščine. 

Poleg tega lahko študent izkoristi priložnost za prostovoljno delo. Sodelovanje v prostovoljnih dejavnostih omogoča študentu, da prispeva k skupnosti, razvija sposobnosti vodenja in se osredotoči na družbeno odgovornost. 

Absolventski staž je tudi priložnost za osebni razvoj. Študent lahko v tem obdobju raziskuje svoje interese, izboljša svoj življenjski slog ali si pridobi nova znanja in veščine, ki niso neposredno povezana s študijem.  

Vendar pa se morajo študenti zavedati, da je pomembno upoštevati pravila pri odločanju za absolventski staž in se posvetovati s pristojnimi organi na svoji fakulteti glede postopkov in možnosti podaljšanja staža. Biti absolvent pomeni imeti priložnost za nadgradnjo svojega znanja, razvoj osebnostnih kompetenc, pridobivanje delovnih izkušenj in raziskovanje različnih poti za svojo prihodnost. Kljub pritisku hitrega zaključka študija je treba upoštevati, da absolutno staž ponuja dodatno leto, ki ga lahko koristno izkoristijo. V končni fazi je pomembno, da vsak študent presodi, ali je absolventski staž primeren zanj v kontekstu njegovega študijskega poteka in ciljev.