Objavljen je Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2024/2025. 

Prvi prijavni rok se je odprl  29. marca 2024. 

V okviru razpisa za vpis je na voljo 53 magistrskih in 36 doktorskih študijskih programov. Besedilo razpisa, tabele z vpisnimi mesti in razpisna besedila fakultet Univerze v Mariboru najdete na spletni strani moja.um.si > Vpis na UM > Vpis na podiplomski študij. Študenti se prijavijo za vpis na magistrski ali doktorski študij v skladu z roki in na način, predviden v Razpisu za vpis.  

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik magistrskega študija bo ostal odprt: 

  • za državljane in državljanke RS, državljane in državljanke držav članic EU ter za Slovenke in Slovence brez slovenskega državljanstva do  6. septembra 2024; 
  • za državljane in državljanke nečlanic EU do 31. maja 2024. 

Prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik doktorskega študija bo ostal odprt: 

  • za državljane in državljanke RS ter državljane in državljanke držav članic EU do 6. septembra 2024; 
  • za Slovenke in Slovence brez slovenskega državljanstva ter državljane in državljanke držav nečlanic EU do 31. maja 2024. 

Spremljaj prijavne roke na https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/Prijavni-roki-za-vpis-na-UM.aspx in se pravočasno prijavi za vpis na študij v prihodnjem študijskem letu! 

Povezave, ki ti lahko pomagajo ob vpisu: