Univerza v Mariboru izkazuje izjemno predanost mednarodnemu sodelovanju, ki prinaša študentom vrhunske možnosti izmenjav ter krepi mednarodno prepoznavnost te ugledne ustanove. Hkrati pa je Univerza v Mariboru priljubljena destinacija za tuje študente, ki iščejo odlično akademsko izkušnjo. 

Mednarodne izmenjave omogočajo razvoj kompetenc in konkurenčnost na trgu dela 

Vedno več študentov se odloča za študij, prakso ali pripravništvo v tujini, da bi obogatili svoje znanje in izkušnje ter lažje vstopili na trg dela. Univerza v Mariboru ponuja številne programe mobilnosti, kot so Erasmus+, CEEPUS in bilateralno sodelovanje, ki omogočajo študentom izmenjave na več kot 500 partnerskih institucijah v več kot 70 državah sveta. Mobilnost študentov je ključna za njihov profesionalni razvoj in krepitev mehkih kompetenc, ki so bistvene v globalni družbi. Študentje pridobivajo medkulturno ozaveščenost, prilagodljivost in inovativnost, kar povečuje njihovo zaposljivost in uspeh na trgu dela. 

Izkušnje, pridobljene med študijsko izmenjavo ali prakso v tujini, študentom omogočajo tudi širjenje osebnega in profesionalnega horizonta, krepitev jezikovnih veščin ter spoznavanje novih kultur in načinov dela. Takšne izkušnje študentom odpirajo številna vrata pri iskanju zaposlitve tako doma kot v mednarodnem okolju. 

Redni študij za mednarodne študente na Univerzi v Mariboru 

Univerza v Mariboru ponuja odlično priložnost za mednarodne študente, ki razmišljajo o rednem študiju v tujini. S svojim mednarodno usmerjenim okoljem je Univerza v Mariboru privlačna destinacija za študente iz različnih držav, ki si želijo pridobiti visoko kakovostno izobrazbo. Od leta 2016 se Univerza v Mariboru redno uvršča med najbolj ugledne univerze na svetu, kar potrjujejo različne mednarodne lestvice. Kot edina slovenska univerza je bila uvrščena na Times Impact Rankings 2021 in se redno pojavlja med najboljšimi mladimi univerzami na Timesovi lestvici Young University. 

Univerza v Mariboru ponuja širok nabor študijskih programov v angleškem jeziku, ki zajemajo področja naravoslovja, družboslovja, tehnike, ekonomije in drugih ved. Poleg visoko kakovostnega študijskega programa se študenti lahko udeležujejo bogatega študentskega življenja in soustvarjajo dinamično akademsko okolje. Mednarodni kampus Univerze v Mariboru omogoča študentom iz različnih kulturnih ozadij sodelovanje in izmenjavo idej ter znanja. Študij na tej univerzi je odlična priložnost za pridobivanje medkulturnih izkušenj in širjenje mednarodne perspektive. Ne glede na področje interesa bodo mednarodni študenti našli študijski program, ki ustreza njihovim ciljem in ambicijam. Strokovni profesorji in raziskovalci na Univerzi v Mariboru bodo študentom nudili podporo in usmerjanje v njihovem akademskem napredku. Možnost študija na Univerzi v Mariboru je odlična priložnost za pridobitev visoko cenjene mednarodne izobrazbe v dinamičnem in spodbudnem akademskem okolju. 

Prepoznavnost v mednarodnem okolju 

Univerza v Mariboru si aktivno prizadeva krepiti svojo prepoznavnost tako v evropskem kot svetovnem visokošolskem prostoru ter nenehno deluje za povečanje internacionalizacije svojih dejavnosti. Sodelovanje v številnih regionalnih in globalnih iniciativah ter združenjih ji omogoča, da spodbuja sodobno izobraževanje in kakovostno projektno sodelovanje na mednarodni ravni. 

Z vključevanjem v programe, kot so Erasmus+ in CEEPUS, Univerza v Mariboru vzpostavlja močne partnerske odnose s številnimi institucijami po vsem svetu. To omogoča študentom izmenjave, ki bogatijo njihovo akademsko in osebno rast ter jim odpirajo nove perspektive. Poleg tega Univerza v Mariboru ni le nacionalno središče odličnosti v Sloveniji, ampak postaja pomemben akter v globalni visokošolski skupnosti. S svojimi mednarodnimi povezavami in programi omogoča študentom, da razširijo svoje znanje, izkušnje ter se vključijo v mednarodno sodelovanje. 

V prihodnosti si Univerza v Mariboru še naprej prizadeva graditi in utrjevati mednarodne partnerstva ter omogočati študentom in raziskovalcem še več priložnosti za sodelovanje v mednarodnih projektih in izmenjavah. S tem želi še bolj okrepiti svoj položaj kot odprta in inovativna visokošolska institucija. 

Za več informacij o Erasmus+ študiju v tujini klikni na naslednjo povezavo.  

Za več informacij o Erasmus+ praksi v tujini klikni na naslednjo povezavo

Za več informacij o Erasmus+ pripravništvo v tujini klikni na naslednjo povezavo

_________________________________________________________________________________________ 

Uporabljeni viri: