Zaradi podanih odstopnih izjav predhodnih predsednikov Stalne delovne komisije za kakovost ŠSUM, Stalne delovne komisije za socialne zadeve ŠSUM in Stalne delovne komisije za študijske zadeve ŠSUM je potrebno imenovanje novih članov iz vrst študentov.

Stalna delovna Komisija za kakovost ŠS UM je delovno telo študentskega sveta in je zadolžena za dvig ravni sodelovanja študentov pri politikah in procesih zagotavljanja kakovosti na Univerzi v Mariboru. Mandatna doba predsednika je dve leti od izvolitve.

Stalna delovna Komisija za socialne zadeve ŠS UM je komisija, katere glavna naloga je izvedba različnih humanitarnih projektov, ki jih izvajamo skozi celotno leto. Med najbolj odmevne projekte zagotovo sodijo krvodajalske akcije Univerze v Mariboru, kjer se še posebej pokaže nesebičnost in pripravljenost mariborskih študentov. V okviru teh akcij, ki jih izvajamo dvakrat letno sodelujemo z organizacijami, kot so Rdeči križ, v preteklosti pa se je kot pozitivna izkušnja pokazalo tudi sodelovanje z Epruvetko ter Nogometnim klubom Maribor. Na ta način študentom ne samo približamo odvzem krvi, ampak jih tudi obvestimo o možnosti darovanja organov in kostnega mozga, saj se ravno na teh akcijah lahko odločijo še za to vrsto dobrodelnosti. Mandatna doba predsednika je dve leti od izvolitve.

Stalna delovna Komisija za študijske zadeve ŠS UM skozi celotno študijsko leto aktivno spremlja in rešuje študentsko problematiko.  Namen delovanja Komisije za študijske zadeve ŠS UM je izboljšanje kakovosti na Univerzi v Mariboru in povezovanje študentskih predstavnikov ter  spodbujanje le teh h kritičnemu razmišljanju in proaktivnemu delovanju. Mandatna doba predsednika je dve leti od izvolitve.

Vsi zainteresirani priložen obrazec posredujte na e-mail prorektor.student@um.si ali ga prinesite osebno v pisarno Študentskega sveta UM (rektorat, 3. nadstropje) do najkasneje ponedeljka, 6. 5. 2019, do 14. ure.

Priloge: