V Študentskem svetu Univerze v Mariboru smo ponovno izobraževali študente. Tokrat smo organizirali tečaje programske opreme, ki so potekali na rektoratu UM od 21. do 23. maja. Študenti niso zgolj pridobili novo znanje, temveč so si s tem tudi odprli nove možnosti na trgu dela.

»Vsi študenti imamo dostop do licenc za programsko zbirko Microsoft Office. Zato smo videli dodano vrednost v tem, da študentom pokažemo, kako to programsko opremo učinkovito uporabljati. Interesa za tovrstne delavnice je veliko in zato si bo Študentski svet Univerze v Mariboru prizadeval, da takšne projekte izvaja tudi v prihodnje,« je po uspešno izvedenih tečajih povedala Živa Ledinek, v.d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru.

Da bi študenti Univerze v Mariboru bili čim bolje opremljeni z znanjem in bili še bolj uspešni, smo pripravili naslednje tečaje:

  • osnove statistike in uporabe programa SPSS,
  • tečaj MS Word,
  • tečaj MS Excel.

Študentje so za tečaje pokazali velik interes, kar nas še posebej veseli. To kaže, da se vedno bolj zavedajo pomena digitalne pismenosti. Namreč vse bolj potrebujemo digitalne veščine npr. pri branju novic, učenju, sporazumevanju, raziskovanju, umetniškem ustvarjanju. Upamo, da se nam pridružite na tečajih tudi v prihodnje!

Foto: Nina Katarina Bračko