EUROCONTROL, Evropska organizacija za varnost zračne plovbe, izvaja pilotni program za podporo prihodnosti evropskega letalstva “YAN” (Young Aviation Network). Program je namenjem mladim dodiplomskim študentom starosti od 18 do 22 let, sestavljen iz predavanj o konceptih operativne in tehnične narave in predstavitvijo mednarodnega letalstva.

Slovenija je članica Eurocontrola od leta 1995 in ministrstvo za infrastrukturo bo izbralo enega kandidata za obisk poletne šole. Poletna šola programa YAN bo potekala letos prvič, od 1. 7. do 15. 7. 2020 v Bruslju na sedežu organizacije.

Zainteresirani kandidati morajo sprejemati in izpolnjevati spodaj navedene pogoje.

Kandidati morajo najkasnje do 4. februarja 2020 ministrstvu posredovati celovite prošnje za sodelovanje v programu YAN, na e-naslov gp.mzi@gov.si. Morebitna vprašanja o programu lahko zainteresirani študenti naslovijo na tilen.senk@gov.si najkasnje do 28. januarja 2020.

Pri izbiri bo ministrstvo upoštevalo spoštovanje pravil za kandidiranje in izpolnjevanje meril.

Sodelovanje izbranega študenta v programu YAN lahko povzroči tudi dodatne stroške (poleg finančnega paketa, ki ga bo udeležencem zagotovil Eurocontrol), ki jih bo moral izbran kanidat kriti sam. Ministrsvo v noben primeru ne bo krilo nobenega od stroškov sodelovanja izbranega kandidata.

Ministrstvo bo izbralo kanidadata najkasneje do 14. februarja 2020 in ga o tem obvestilo.Priloga:

Priloga: opis programa in pogoji sodelovanja