Evropska komisija ponuja kar 1800 mest za plačano pripravništvo.

Evropska komisjia dvakrat na leto ponuja 1800 plačanih, 5-mesečnih administrativnih ali prevajalskih pripravništev. Pripravniki delajo po različnih službah in agencijah v sestavi Evropske komisije, večinoma v Bruslju, pa tudi v Luksemburgu in drugod po Evropski uniji. Narava dela in zadolžitve pripravnic in pripravnikov je odvisna od službe ali agencije, ki vam je dodeljena. Lahko na primer delate na področju konkurenčnega prava, človeških virov, okoljske politike in podobno.

Kaj ponuja pripravništvo?

Vpogled v procese in politike evropskih institucij, priložnost za prispevanje k vsakodnevnemu delu Komisije in priložnost za izvajanje akademske teorije v praksi.

Kaj pričakujejo od vas?

Od kandidatov pričakujejo odkrit pristop k evropskim vprašanjem, interes za spoznavanje delovnih metod Komisije, svež vidik v vsakodnevnem delu Komisije in proaktivni odnos.

Prijave zbirajo od 6. do 31. januarja (do poldneva) za pripravništva, ki se bodo začela 1. marca 2020 in bodo trajala pet mesecev.

Na voljo so tudi znanstvena pripavništva v Skupnem raziskovalnem središču Evropske komisije (JRC).

Pripravništva so možna tudi v drugih evropskih institucijah in sicer:

 V Evropskem parlamentu, Svetu Evropske unije, Sodišču Evropske unije, Odboru evropskih regij, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru, pri Evropskem varuhu človekovih pravic in Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

Vse informacije v zvezi s prijavami in potekom pripravništev najdete tukaj.