Subscribe Now

Trending News

Volitve

Nadomestne volitve v komisije Senata UM in ostale komisije UM

Zaradi prenehanja statusa študenta in odstopnih izjav nekaterih članov komisij mora Študentski svet Univerze v Mariboru imenovati nove člane v komisije Senata Univerze v Mariboru in ostale komisije Univerze v Mariboru: 1 študenta za člana Komisije za podiplomski študij Senata UM 2 študenta za člana Komisije za dodiplomski študij Senata UM 2 študenta za člana Komisije za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje…

Volitve

Nadomestne volitve predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru

Zaradi odstopne izjave enega člana in izgube statusa študenta treh članov Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov rektor Univerza v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze v Mariboru. Kandidacijski postopek za člane Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov se prične z dnem objave tega razpisa in se zaključi…

WordPress Theme built by Shufflehound. Študentski svet Univerze v Mariboru