Študentski svet UM skupaj s Kariernim centrom UM organizira v sklopu skupnega projekta Tečaji mehkih veščin delavnici na temo: Vodenje kot ena ključnih kompetenc sodobnega časa in Prepričljiv nastop.

Projekt sestavljata dve delavnici mehkih veščin, ki jih izvajajo zunanji izvajalci na daljavo, z uporabo orodja MS Teams. Tematsko je projekt razdeljen na dve področji – vodstvene sposobnosti (delo v timu) in javno nastopanje, za vsako področje se izvede ena delavnica.

Tematika je zanimiva zanimiva za študente vseh fakultet, saj se vsi tekom študija ali kasneje tekom kariere srečujemo z delom v timih in vodenju tima ter z takšno ali drugačno obliko javnega nastopanja.

1. DELAVNICA: Vodenje kot ena ključnih kompetenc sodobnega časa, sreda, 26. avgust 2020, ob 17:00, MS Teams, povezava do napovednika KC: https://kc.um.si/dogodki/vodenje-kot-ena-kljunih-kompetenc-sodobnega-asa

2. DELAVNICA: Prepričljiv nastop, sreda, 23. september 2020, ob 17:00, MS Teams, povezava do napovednika KC: https://kc.um.si/dogodki/prepricljiv-nastop

Delavnica bo potekala na daljavo s pomočjo orodja MS Teams, zato vas prosimo, da si na vašo elektronsko napravo namestite program MS Teams.

Za oba dogodka se izdaja elektronska potrdila o udeležbi. Potrdilo boste prejeli na e-naslov, s katerim ste se prijavili na dogodek. Karierni center Univerze v Mariboru izdaja potrdila o udeležbi zgolj in samo tistim udeležencem, ki so se pravočasno (do roka prijave) prijavili na dogodek.