Študentski svet Univerze v Mariboru organizira kulturni natečaj na temo KORONAVIRUS vs. USTVARJALNOST. Tema natečaja je preživljanje vsakdana v času karantene oz. kako te je korona čas spodbudil k ustvarjanju. V okvir teme natečaja sodijo literarna dela, umetnine, fotografije in skriti talenti odra.

KATEGORIJE

  • LITERARNA DELA: sem spadajo pesmi, kratka proza in poezija.
  • UMETNINE: sem spadajo slike, risbe in kiparski izdelki.
  • FOTOGRAFIJE: sem spada katerakoli vrsta fotografije, ki zajema zgoraj omenjeno tematiko.
  • SKRITI TALENTI ODRA: sem spadajo točke plesa, petja, igranja, igranja inštrumenta itd.

Vsako prijavljeno delo je potrebno poimenovati in tudi dodati kratko obrazložitev dela in njegove ustreznosti tematike.

KDO LAHKO SODELUJE?

Kulturni natečaj je namenjen vsem študentom Univerze v Mariboru, ki bodo svoja dela v skladu z razpisnimi pogoji poslali do razpisanega roka.

DO KDAJ?

Kulturni natečaj poteka od objave uradnega začetka, dne 19. oktobra, do vključno 15. novembra 2020 (do 23.59 ure).

KAKO SE PRIJAVIŠ?

Vsak udeleženec natečaja, ki mora biti avtor poslanih izdelkov, lahko sodeluje z do štirimi deli (iz vsake kategorije po eno delo). V kolikor sodelujoči priloži več kot eno delo posamezne kategorije, ga bomo pozvali k izbiri le enega izdelka. Na natečaj se prijaviš preko Microsoft Forms obrazca, z digitalno identiteto Univerze v Mariboru (ime.priimek@student.um.si). Svoje izdelke naložiš v Microsoft Forms-u v naslednjih oblikah:

  • Literarna dela: naloži v obliki .docx ali .txt
  • Umetnine: svoje umetniške izdelke fotografiraj in jih naloži v obliki .jpg ali .png
  • Fotografije: naloži v obliki .jpg ali .png
  • Skriti talenti odra: svoje plesne, glasbene, pevske ali igralske točke posnemi in jih naloži v obliki .mp3, .mp4 ali .wmv

Priložene datoteke naj bodo poimenovane z imenom kategorije ter imenom in priimkom avtorja (primer: Literarno_delo_Janez_Novak). S sodelovanjem v nagradnem natečaju avtor privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval, obdelujejo za potrebe obveščanja udeležencev o kulturnem natečaju in obveščanja nagrajencev. Organizatorji zagotavljamo, da bodo osebni podatki predmet obdelave zgolj za namene, za katere so bili dani. Štiričlanska strokovna komisija bo pri ocenjevanju upoštevala sledenje tematiki natečaja in kreativnost.

Trem najbolje ocenjenim delom v vsaki kategoriji bo komisija podelila nagrade. Avtor z oddajo izdelka na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice, zlasti tiste, ki mu bodo omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov ter uporabo del v tiskanih in elektronskih medijih za potrebe promocije dejavnosti organizatorja. Avtor s prenosom materialnih pravic na organizatorja dovoljuje, da organizator objavi delo brez predhodnega soglasja avtorja in brez nadomestila plačila avtorju. Prenos navedenih pravic je neizključen ter časovno in krajevno neomejen. Organizatorji se zavezujemo, da bomo spoštovali moralne avtorske pravice avtorja. Avtor jamči, da so dela, s katerimi sodeluje na kulturnem natečaju, njegova lastna in izvirna avtorska dela in da ima na njih ustrezne avtorske pravice.

KOLEDAR NATEČAJA

Sprejem del: do 15. novembra 2020 (23:59)
Javna razglasitev rezultatov: 4. decembra 2020


Prijava preko Microsoft Forms obrazca TUKAJ.