Teče že osmo leto, odkar je bil 16. oktober razglašen za Evropski dan oživljanja in tretje leto, odkar se je dogodek razširil po obsegu sodelujočih držav in se preimenoval v Svetovni dan oživljanja.

Globalni akciji ozaveščanja se pod okriljem Zveze študentov medicine Slovenije tudi letos pridružujejo študenti medicine iz obeh slovenskih fakultet. V partnerstvu s Slovenskim reanimacijskim svetom in Rdečim križem Slovenije organiziramo vseslovensko akcijo “Slovenija oživlja!”, v okviru katere želijo vsem laikom predstaviti pomen hitrega in pravilnega ukrepanja v primeru srčnega zastoja, znanje oživljanja pa kot veščino ki rešuje življenja.

Zaradi epidemiološke situacije v Sloveniji in po svetu so se odločili letošnjo akcijo izvesti v virtualnem okolju – s pomočjo medijev, socialnih omrežij in svetovnega spleta. Upajo, da bomo na ta način dosegli še več Slovencev, kot bi jih sicer s prikazi na terenu. Zadnje raziskave kažejo, da se vse manj laikov odloča nuditi temeljne postopke oživljanja osebi v srčnem zastoju v času epidemije koronavirusa, četudi je ta oseba njihov znanec, družinski član. Zato bodo letos naslovili tudi to temo, pereča vprašanja v povezavi z njo, ter prilagojene smernice za oživljanje v času epidemije COVID.

Letos je Evropski reanimacijski svet za moto izbral »My Song Can Save Lives« ali »Moja pesem lahko reši življenje«, zato so k ozaveščanju o pomenu oživljanja povabili tudi znane slovenske glasbenike, ki jim pomagajo s širjenjem sporočila po socialnih omrežjih ter s pesmimi z ritmom med 100 in 120 udarcev na minuto ozaveščajo o pravilni frekvenci pritiskov na prsni koš. Pri organizaciji in izvedbi promocije jim pomagajo tudi druga društva, projekti in organizacije, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem laikov o prvi pomoči. Akcijo tako letos soustvarjajo študenti medicine skupaj s študenti petih različnih zdravstvenih fakultet, člani Zveze tabornikov Slovenije, člani Zveze slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter predstavniki območnih združenj Rdečega križa Slovenije, v pomoč pa bodo letos priskočili tudi prvi posredovalci.

Znanje rešuje življenja, zato se tudi vi pridružite akciji Slovenija oživlja!

KJE SMO 16.10.?

www.zsms.si/slovenijaozivlja

Facebook: Dogodek Slovenija oživlja! 2020, @SloMSIC

Instagram: @SlovenijaOzivlja, @zsms.slomsic