Pisati prozo ali poezijo? Biti kritičen ali raziskovalen? So to vprašanja, ki si jih zastaviš, preden z besedami napolniš prazno stran? Popisane liste papirja s takšno vsebino lahko pošlješ na Liter jezika in postaneš del avtoric in avtorjev, ki se lahko pohvalijo z objavo svojega dela v študentski literarno-jezikoslovni reviji, ki izhaja že 10 let.

KAJ JE LITER JEZIKA?

Liter jezika je hudomušna okrajšava za literarno-jezikovno revijo študentk in študentov Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Oddelka za slovanske jezike in književnost. Revijo izdajo enkrat na leto, v desetih letih delovanja pa so objavili že 13 številk. Liter jezika sestavljajo rubrike: poezija, proza, esejistika in kritika ter poljudnoznanstveni članki.

LETOS NA SPLETU

V luči distanciranja in okoliščin naše trenutne realnosti so se Litrovke odločile, da letos ne bodo izdale revije v tiskani obliki, ampak na novi spletni strani. Pravijo, da »se žal letos moramo vsi prilagajati, a to ne pomeni, da bomo naše pisanje in branje pustili na strani – nasprotno. Širok krog bralcev nam je pomembnejši kot tiskana izdaja, zato bomo to številko objavile na naši spletni strani«.

Študentje vseh fakultet lahko svoje prispevke pošljete na literjezika@gmail.com.  Za malo inspiracije si lahko na njihovi spletni strani http://literjezika.ff.um.si preberete kakšno revijo iz arhiva. Na spletni strani najdeš tudi napotke, kako oblikovati in oddati prispevek.

Dobrodošli so poezija, proza, dramatika, esejistični premisleki, poročila o aktualnih dogodkih ali pa zanimivi poljudnoznanstveni članki, ki so plod raziskovalnega ali seminarskega dela. Prispevke jim lahko pošljete do 30. novembra 2020.