​Univerza v Mariboru bo tudi v prihodnjih letih aktivna v mobilnosti študentov in zaposlenih ter projektih strateških partnerstev ter Knowledge Alliances v programu Erasmus+. 

Univerza v Mariboru je prejela obvestilo Evropske komisije, agencije pristojne za izobraževanje, da je prijava za akreditacijo za obdobje 2021-2027 bila ocenjena s 100 od 100 možnih točk ter da bo Univerza v Marib​oru tako prejela novo Erasmus listino za visoko šolstvo, tj. Erasmus Charter for Higher Education (ECHE). 

Listina je pogoj za sodelovanje v programu Erasmus+ in zaveza Univerze v Mariboru, da bo še naprej svojim in tujim študentom in zaposlenim, udeležencem mobilnosti in partnerjem projektov tega največjega in najbolj uspešnega programa Evropske unije, najboljšo podporo in pomoč pri izzivih mobilnosti, posebej v času omejitev COVID-19.