Vlogo lahko oddajo študenti in študentke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so po Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20) upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 eurov.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 EUR se izplača tistim višješolskim in visokošolskim študentom in študentkam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Na vlogi navedete vaše osebne podatke in podatke o vašem transakcijskem računu za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

Vlogi najdete na naslednjih povezavah:

Študentom in študentkam se bodo sredstva nakazala na podlagi podatkov, sporočenih preko elektronske vloge za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka študentom na portalu eUprava.

Zadnji rok za oddajo vloge je 31. 1. 2021 do 23.59 ure.

Do 31. januarja 2021 bo nakazan dodatek študentom in študentkam, ki bodo preko eUprave vlogo oddali do 25. januarja 2021 do polnoči. Tisti, ki bodo vlogo oddali od 26. do 31. januarja 2021, bodo izplačilo prejeli v mesecu februarju 2021. Rok za nakazilo velja za upravičene in popolne vloge, v katerih bodo navedeni pravilni podatki (transakcijski račun, EMŠO).

Pri dodelitvi enkratnega solidarnostnega dodatka bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi EMŠO študenta oz. študentke preverilo podatke iz vloge v uradnih evidencah.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na Enotni kontaktni center na e-naslov ekc@gov.si ali na telefonsko številko 080 2002 (ob delavnikih med 8. in 16. uro). Pri izpolnjevanju vloge upoštevajte, da 30. in 31. januarja 2021 podpora ne bo zagotovljena in to ne bo razlog za neuspešno oddano vlogo.