Združenje DrogArt je neprofitna prostovoljna organizacija, ustanovljena z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi.

Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega in kulturnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi.

V Mariboru iščejo nove moči v prostovoljskih vodah, predvsem za izvedbo terena in informiranja mladih, kar je v teh časih za mlade izrednega pomena, predvsem zaradi druženja, občutka pripadnosti, pridobivanja veščin in znanja iz prakse ter povezovanja.