Prorektorica UM za kakovost in kadre, prof. dr. Janja Hojnik, sklicuje prvi sestanek LGBTIQ+ skupnosti UM. ​Univerza v Mariboru je v Strategijo za obdobje 2021-2030 zapisala odpravo vsake diskriminacije glede na osebne okoliščine zaposlenih in študentov.

Na Univerzi v Mariboru odpravo diskriminacije glede na spol in spolno usmerjenost vidimo kot proces, v katerem se vsi trudimo izboljšati našo akademsko skupnost in širšo družbo s tem, ko smo spoštljivi do identitet drugih, kjer je lahko vsak tisto, kar je, brez da bi se bal obtožb ali diskriminacije. Ne glede na različne osebne identitete smo vsi, ki delamo za ugled Univerze v Mariboru in v dobro družbe, na UM dobrodošli in akademska skupnost (vključno s sodelavci in študenti) UM se trudi, da se tako tudi počutimo. 

Ker je potrebno pričeti pri vodstvu, kot prorektorica, pristojna za kakovost in kadre, ocenjujem, da je zadnji čas, da na UM organiziramo sestanek LGBTIQ+ skupnosti UM in se pogovorimo o položaju predstavnikov te skupnosti na univerzi, o morebitnih diskriminatornih praksah in drugih težavah, s katerimi se predstavniki LGBTIQ+ skupnosti soočajo zaradi svoje spolne usmerjenosti ali spolnih identitet. To je edini način, da lahko te težave tudi začnemo odpravljati. 

Na sestanek ste lepo vabljeni vsi predstavniki LGBTIQ+ skupnosti na UM, tako visokošolski učitelji in sodelavci, kot tudi raziskovalci, študenti in zaposleni v strokovnih službah UM. Za sestanek bo zagotovljeno VARNO, ZAUPNO IN SPREJEMAJOČE okolje.  

Sestanek bo potekal preko orodja MS Teams v torek, 22. junija 2021, ob 12. uri. Prijave na sestanek prosim pošljite kolegici Joanni Tekavc v Službo UM za razvoj in študentske zadeve (joanna.tekavc@um.si). Ona vas bo pred sestankom obvestila o kodi sestanka. Zapisnik sestanka bo anonimiziran, seznam udeležencev pa bo hranjen kot zaupen. 

Sestanek bo prvi tovrsten sestanek, s katerim želimo pokazati, da univerza ni okorela organizacija, ki ne sledi družbenemu razvoju, da ne dovolimo, da bi se v našem univerzitetnem okolju ohranjale različne homofobne/cisnormativne prakse, ampak da se v vodstvu UM zavedamo, daakademska skupnost ne more v celoti izkoristiti svojega potenciala, če ne izkoristi talentov vseh njenih sodelavk, sodelavcev, študentk in študentov. 

Zato upam in si želim, da se bo tega sestanka v Mavričnem juniju udeležilo čim več zaposlenih in študentov UM, da bi na ta način dobili dober vpogled v položaj LGBTIQ+ skupnosti na UM in da bomo lahko oblikovali koristne predloge ukrepov, ki bodo pomagali, da UM postane dejansko vključujoča in spodbudna za delovanje vseh naših sodelavcev in študentov.

Želim si, da bomo z našim sestankom orali ledino ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše, in zagotavljam, da bo to le prvi, zagotovo pa ne zadnji tovrstni sestanek na UM.