Sanja Špindler, sedaj že magistra arhitekture na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru je zmagovalka razpisa, v katerem že deveto leto zapored Univerza v Mariboru skupaj s partnerji izbira najboljšega študentka ali študentko Univerze v Mariboru. 

Sanja Špindler: ”Najboljši si takrat, ko si eno stopnjo višje od boljšega.”

Sanja se lahko pohvali z večkratno uvrstitvijo med najboljših 5% študentov v generaciji in s povprečno oceno 9,71. Je prejemnica Rektorjeve nagrade, osvojila je tudi prvo mesto na nacionalnem nivoju natečaja Multi Comfort Student Contest 2019, prav tako pa se je uvrstila med 10 najboljših na svetovnem nivoju omenjenega natečaja. Je tudi prejemnica nagrade Občine Ptuj kot najboljša študentka 1. stopnje študija v študijskem letu 2016/2017 z diplomskim delom Radioamaterska postojanka z razgledno točko na Gomili -Mestni vrh pri Ptuju.

Nagrajenka je avtorica dveh strokovnih člankov z naslovom Opečni fasadni zidaki; material zunanjih fasadnih oblog na Danskem in Stanovanjska soseska 100 let po Vurniku in soavtorica dveh strokovnih člankov z naslovom Participativni pristop k obnovi in oživljanju Loč in Citta Bianca – zmagovalni projekt slovenskega izbora natečaja Multi comfort student contest 2019. Sanja je v vseh letih študija ob zavidljivih študijskih uspehih aktivno sodelovala pri različnih razstavah, prav tako je tudi vključena v sistem demonstratorstva na oddelku za arhitekturo.  Aktivna je tudi na raziskovalnem področju, kjer je sodelovala v vidnejših projektih kot so Participativni pristop k obnovi in oživljanju Loč,  Celovite prostorske zasnove dolgoročnega razvoja rekreativno-turistične infrastrukture za Občino Slovenske Konjice- celoVITA in nenazadnje je sodelovala tudi v projektu Neptune, katerega nosilka je bila Univerza v Rusiji. Ob zaključku študija pa je s ponosom v svojo zbirko priznanj dodala tudi nagrado za najboljšega študenta oziroma študentsko Univerze v Mariboru v študijskem letu 2020/2021.

Zmagovalka o ključu do tako velikega uspeha razlaga: ”Ključ do uspeha na študiju je dobra organizacija, sprotno delo, postavljanje (dokaj) uresničljivih ciljev, upoštevanje rokov v čim večji možni meri ter prijetna in motivirana družba. Seveda se moraš za vsak cilj nečemu odreči. Večji cilji zahtevajo večjo osredotočenost in tudi vestnost. Manjši so lažje dosegljivi in velikokrat samoumevni, zato jih včasih niti ne cenimo. Ne glede na obsežnost naloge je pomembno, če te odrekanje za dosego cilja obremenjuje ali pa je celoten proces zate mala malica. Menim, da je v študijskem življenju pomembna samodisciplina, da znaš presoditi kdaj je čas za učenje in kdaj za prosti čas. Včasih se moraš odreči druženju in zabavam, včasih pa tudi delu.”

Sanja pravi, da naziva ni pričakovala in da se obsežnosti svojega dela dostikrat ne zaveda, zato je še posebej vesela, da je ji je nagrada segla do srca in razuma hkrati.

Vsaka uspešna pot pozna tudi padce. Zato pri tem najboljša študentka UM v študijskem letu 2020/2021 razlaga: ”Ne samo na študijskem, ampak povsod sem doživela padce. Vsak neuspeh je pot do novega uspeha. Pot je verjetno nekoliko drugačnega kot si jo predstavljaš, ampak glavno je, da si na koncu zadovoljen in vsaj malo bolj moder. Z raznimi spodrsljaji, negativnimi kritikami in preprekami se običajno spopadam tako, da sem na začetku vsaj v neki meri razočarana ali žalostna. Potem pa razmislim zakaj je do tega prišlo, kaj lahko storim, da bo naslednjič bolje in šele nato se odločim, na kak način bom zadevo rešila oziroma če je preveč naporno, tudi opustila. Vendar moram priznati, da mi je bolj zanimivo reševanje kot opuščanje.”

Sanja pravi, da so možnosti za obštudijsko udejstvovanje na Univerzi v Mariboru dobre, kar je vidno iz rezultatov različnih področij. ”Študijskih programov in prostočasnih aktivnosti je ogromno. Tudi strokovno osebje na Univerzi je dobro podkovano in se zavzema za študente. Osebno pa si vsak sam postavlja mejo med uresničljivim in nedosegljivim,” še dodaja zmagovalka.

In kaj študentom sporoča aktualna najboljša študentka Univerze v Mariboru?‘Vsem študentom priporočam pogum pri iskanju odgovorov na številna vprašanja, sprotno reševanje študijskih težav in izpitov, prijavo na študijske izmenjave v tujini, aktivno sodelovanje v študentskih organizacijah ali dogodkih, udeležbo na mnogih (večjih in manjših) študentskih zabavah ter bivanje v študentskem domu. Zagovarjam, da se študijski čas izkoristi za učenje izbranega poklica, za potovanja in študentsko delo v drugih strokah oz. dejavnostih, saj običajno rastemo šele, ko stopimo iz cone udobja. In ob vsem tem – uživajte!”