Verjetno ni osebe, ki še ne bi vedela kaj pomenita izraza “rožnati oktober” in “modri november – Movember”.

V okviru pomembnosti ozaveščanja v teh dveh mesecih bomo tudi pri Študentskem svetu Univerze v Mariboru, 27. oktobra ob 16. uri, pripravili delavnico na temo, ki jo bo izvedlo Društvo študentov medicine Maribor v okviru njihovega projekta “Dotik življenja”. Vabljeni ste študentje, zaposleni in vsi ostali, ki bi se radi o teh tematikah še dodatno informirali. Delavnica bo potekala v dvorani Severni stolp, v 4. nadstropju rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15. Več o delavnici si lahko preberete v nadaljevanju članka.

Rožnati oktober je mesec svetovnega ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša diagnosticirana oblika raka pri ženskah. V preteklih letih in tudi letos po Sloveniji potekajo v ta namen različne aktivnosti, s katerimi se želi ljudi in širšo javnost opozoriti na pomembnost zdravega načina življenja, zgodnjega odkrivanja te bolezni ter samopregledovanja. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah in eden izmed vodilnih vzrokov smrti zaradi raka pri ženskah. V Sloveniji za rakom dojk vsako leto zboli več kot 1300 žensk in približno 10 moških.

Za rakom dojke sicer najpogosteje zbolijo ženske starejše od 50 let, vendar pa se pojavnost iz leta v leto povečuje tudi med mlajšimi. Prognoza bolezni se je v zadnjih letih zelo izboljšala, a kljub temu je rak dojke še zmeraj na prvem mestu med vzroki smrti zaradi raka pri ženskah, predvsem zaradi poznega odkrivanja. Ravno iz tega razloga je pomembno poučiti javnost o pomembnosti samopregledovanja dojk, ki omogoči, da se bolezen odkrije zgodaj, kar pa potem ključno tudi vpliva na prognozo. Omembe vreden pa je tudi presejalni program DORA, ki pomembno pripomore k odkrivanju manjših in netipnih sprememb.

Natančni vzroki za razvoj raka dojke nam še do danes niso popolnoma znani, vendar pa obstaja nekaj dejavnikov, ki povečajo tveganje. Mednje spadajo zgodnja menstruacija, pozna menopavza, starost (tri četrtine žensk zboli po 50. letu), pozna prva nosečnost (po 30. letu), ženske, ki nikoli niso rodile, debelost, neprimerna prehrana in telesna neaktivnost. Pomemben dejavnik pa je tudi prisotnost BRCA1 in BRCA2 gena, ki se lahko odkrije pri ženskah z družinsko anamnezo dednega raka dojke.

Rožnatemu oktobru sledi še modri november – Movember, ki pa je namenjen ozaveščanju o raku na moških spolovilih. Večina moških si v tem mesecu v znak solidarnosti pusti rasti brke. V tem mesecu se prav tako spodbuja moške k zgodnjemu odkrivanju raka in pomembnosti zdravega načina življenja ter samopregledovanja. Rak prostate je eden izmed najpogostejših oblik raka pri moških. Na leto ga v Sloveniji diagnosticirajo pri okrog 1500 moških. Rak testisov pa je najpogostejši rak pri mladih moških, letno v Sloveniji zboli okrog 100 moških.

Rak testisov nastane z nenadzorovano rastjo rakavo spremenjenih predhodnic spermijev (moške spolne celice). Najpogosteje vznikne v testisih, pri 5% primerov pa ga najdemo izven testisov (npr. v možganih, medpljučju, trebuhu vzdolž hrbtenice). Najpogosteje se pojavi pri moških v starosti od 18. do 35. leta, lahko pa se pojavi tudi kasneje od 45. do 55. leta. Tako kot pri raku dojk, je tudi tukaj pomembno zgodnje odkritje, ki potem vpliva na ugodno prognozo bolezni, saj rak testisov spada med redke zelo dobro obvladljive rake, dokler se ne razširi po telesu, zato je tudi tukaj izjemnega pomena redno samopregledovanje.

Rak prostate pa je v glavnem bolezen starejših moških. Rakave spremembe prostate so zelo pogoste in s starostjo naraščajo. Najpomembnejša dejavnika tveganja za obolevanje za rakom prostate sta družinska obremenjenost (moški, katerega oče in/ali brat je že zbolel za rakom prostate, ima tudi sam povečano tveganje) in starost. Tudi pri tej bolezni je delež ozdravljenih zelo visok, če se bolezen odkrije pravočasno, ko je rak omejen le na prostato. V zadnjih letih pa se je prognoza pri moških izboljšala tudi zaradi testa PSA (merjenje ravni za prostato specifični antigen v krvi), ki omogoča odkritje že zelo zgodnjih stadijev bolezni.

V okviru pomembnosti ozaveščanja v teh dveh mesecih bomo tudi na Univerzi v Mariboru, 27. oktobra ob 16. uri, v dvorani Severni stolp, v 4. nadstropju rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, pripravili delavnico na to temo, ki jo bo izvedlo Društvo študentov medicine Maribor v okviru njihovega projekta “Dotik življenja”.

Dotik življenja je projekt preventivno-izobraževalne narave. Njihov namen je ozavestiti širšo javnost o raku dojke in testisov, dejavnikih tveganja, načinih preprečevanja ter pomenu zgodnjega odkrivanja in posledično boljše prognoze. Prizadevajo si, da bi čim več žensk in moških poznalo dejavnike tveganja, da bi se jim lahko uspešno izognili, ter pomen samopregledovanja, poleg tega pa je njihov cilj tudi predstavitev projekta DORA in s tem povečanje udeležbe na pregledih presejalnega programa.

Projekt poteka že od leta 2011, znanje pa širijo preko delavnic. Delavnica je sestavljena iz kratkega uvodnega predavanja, kjer predstavijo kaj je rak dojk in testisov, kateri so preventivni ukrepi za zmanjšanje tveganja, poudarijo pomembnost samopregledovanja ter svetujejo, kaj narediti ob pojavu prvih sprememb. Temu sledi še praktični del delavnice na katerem se s pomočjo kratkega filma in modelov udeleženci naučijo tehnike samopregledovanja.