6. januarja v sklopu božiča praznujemo praznik svetih treh kraljev. Praznik je najbolj poznan po prihodu treh kraljev k novorojenemu Jezusu, ki so prinesli vsak po eno darilo.

Ponekod (tudi pri nas) praznik imenujejo tudi tretji božič, večer pred njim pa tretji sveti večer.

Kristjani ob mraku zopet poškropijo in pokadijo s kadilom svoje domove. S kredo pa nad vrata napišejo letnico in prve črke imen teh kraljev (ta dva običaja se vedno bolj opuščata oziroma ju ljudje ne izvajajo), na primer 20+G+M+B+22 (kratice pomenijo Gašper, Miha, Boltežar).

V nemških deželah namesto G, M, B napišejo C, M, B, saj so pri njih imena kraljev malo drugačna, in sicer Caspar, Michael, Balthasar.

Zgodba o treh kraljih

Sveti trije kralji oz. Modri, kot jim pravi evangelij, so bili ugledni, vplivni in izobraženi ljudje, zato jim pravimo kralji. 

Ob času Jezusovega rojstva se je na Vzhodu prikazala čudovita zvezda. Verjetno jim je bila poznana prerokba, saj so prišli v Jeruzalem in tam spraševali: »Kje je novorojeni judovski kralj? Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2, 2).

Ves Jeruzalem, skupaj s trenutnim kraljem Herodom se je prestrašil. Herod je sklical velike duhovnike in pismouke in ti so mu povedali, da se mora po prerokovem zapisu novi kralj roditi v Betlehemu. Toda nihče od njih se ni javil, da bi šel v Betlehem. Tedaj je Herod poslal Modre kot nekakšne skrivne vohune, naj gredo v Betlehem, vse poizvedo in mu pridejo poročat, da se mu bo šel tudi on poklonit. Ko so odšli proti dve uri oddaljenemu Betlehemu, se jim je spet prikazala zvezda. Vodila jih je in obstala nad hišo, kjer je bilo Dete. Tam so padli predenj, ga molili in mu darovali zlata, kadila in mire.

Po prastari tradiciji vidimo v tem veliko simboliko: Jezusu so zlato darovali kot kralju, kadilo kot Bogu in miro kot umrljivemu človeku (mira je dišava, ki so jo uporabljali pri maziljenju trupel).

Slika, ki vsebuje besede stena, notranji, nekaj

Opis je samodejno ustvarjen

Modri so bili v spanju opomnjeni o Herodovih zloveščih namerah in se niso vrnili k njemu, temveč so po drugi poti odšli v svojo domovino.

Od kod izvirajo imena?

Iz zgodbe je možno razbrati, da ni omembe o imenih treh kraljev. Zavladalo je mnenje, da se je s prihodom treh kraljev uresničila napoved Izaijevega stavka iz stare zaveze:

Množica velblodov te zagrne, dromedarji iz Midiana in Efe, vsi pridejo iz Sabe, zlata in kadila neso in veselo oznanjajo slavna Gospodova dela (60, 6) ali Kralji iz Tarza in iz Sabe bodo prinašali darove (Ps 72,10).

Pobožno ljudsko izročilo, zapisano v armenski Knjigi detinstva iz 6. stoletja, pozna celo njihova imena:

– Prvemu je bilo ime Melkon, na Vzhodu so mu rekli Melhior, kar pomeni “moj kralj je luč”; prišel je iz Perzije.

– Drugemu Baltazar: prišel je iz Indije. Ime naj bi izhajalo iz dveh hebrejskih imen. Prvo je Belšaccar, kar pomeni “Bel, varuj kralja”. Drugo je Beltšaccar, kar pomeni “naj varuje svojo ženo”. Prvi člen imena Baal ali Bel pomeni v hebrejščini “gospod”.

– Tretji, Gašper, naj bi prišel iz Arabije. Ime naj bi izhajalo ali iz latinskih oblik Caspar, Gaspa, Casparus, kar pomeni “ki nosi zaklad” ali perzijskega imena Gathaspar, kar pomeni “ki ima sijaj”.

Zakaj trije kralji?

Iz Evangelija ne izvemo, koliko jih je bilo. Da so bili trije, so sklepali iz tega, ker so prinesli tri darove. Vsi is niso enotni glede njihovega števila.

Na starih slikah sta včasih upodobljena dva, včasih trije. Najdemo pa tudi slike, kjer jih je sedem ali celo dvanajst. Take slike najdemo predvsem v Siriji, kjer so modre zelo častili.

Na splošno je potem obveljalo, da so trije.

Sveti trije kralji v srednjem veku

V srednjem veku so imeli o treh modrih svoje predstave:

  • Melhior naj bi bil najstarejši in sivolas,
  • Boltežar mož,
  • Gašper pa mladenič dvajsetih let; tako naj bi simbolično predstavljali tri človekove starostne dobe.

Ali pa naj bi simbolično predstavljali pogane, saj so betlehemski pastirji  zastopali Jude: Gašper naj bi bil predstavnik semitov, Melhior jafetidov, Boltežar hamitov, zato so začeli upodabljati

  • Gašperja kot Azijca,
  • Melhiorja kot Evropejca,
  • Boltežarja pa kot Etiopca, črnca.

Tudi darove so jim razdelili:

  • Melhior kot najstarejši, naj bi Mesiji podaril zlato, ker je Mesija kralj (v ezoteriki simbol žareče popolnosti),
  • Gašper kadilo (amanacijo Božjega duha), ker je Mesija Bog,
  • Boltežar pa miro (nežni vonj, ki ga oddaja oplemenitena materija), ker je Mesija človek.

Vse to se je ohranilo do današnjega časa, kar lahko opazujemo tudi na slikah, kipih in v jaslicah: eden je starec, drugi mož, tretji pa črnec; vsi imajo krone ali kraljeva pokrivala, pred Jezuščkom pa so odkriti.