Študentska anketa je orodje, s katerim lahko študentje neposredno izražamo svoje mnenje o pedagoškem delu profesorjev, ki nas poučujejo in pedagoškem procesu. Kmalu se prične zimsko izpitno obdobje, po katerem te čaka še izpolnjevanje študentske ankete.

IZPOLNJEVANJE ŠTUDENTSKE ANKETE

Študentje smo tisti, ki edini lahko podamo oceno o kvaliteti dela pedagoških kadrov, saj imamo vpogled v njihovo delo. Zelo pomembno je, da se potrudimo na vsa vprašanja odgovoriti iskreno in kar se da natančno.

Podamo lahko tudi opisno mnenje, s katerim za podano oceno bolj podrobno predstavimo problematiko in tako omogočimo izboljšanje in boljšo kakovost študija. Povratna informacija naj bo konstruktivna ter podana jasno in razumljivo. Opisno mnenje naj bo osredotočeno na sprecifično in opaženo vedenje visokošolskega učitelja ali sodelavca, prav tako lahko zajamemo tudi oceno njegovega dela. V mnenje lahko zapišemo tudi konkretne predloge izboljšav v prihodnje, kar lahko veliko pripomore k izboljšanju kakovosti študija.

ŠTUDENTSKA ANKETA JE ANONIMNA

Čeprav se pred reševanjem ankete vpišemo v AIPS s svojim uporabniškim imenom in geslom, je zagotovljena 100% anonimnost izpolnjevalca! Mnogi mislijo, da bodo pedagoški delavci videli, kateri izmed študentov jih je slabše ocenil, a to ne drži. Evidenca odgovorov na študentsko anketo je namreč popolnoma ločena od sistema AIPS, v katerem se anketa izpolnjuje.

UPORABA REZULTATOV ŠTUDENTSKE ANKETE

Rezultati študentske ankete se uporabljajo kot pomoč pri podajanju mnenja v postopku habilitacije, torej v postopku pridobivanja akademskega naziva (asistent, docent, izredni profesor, redni profesor…) visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki pa je nujen za opravljanje pedagoškega dela. Študentski sveti članic si s pomočjo rezultatov študentske ankete oblikujejo mnenje o pedagoški usposobljenosti pedagoškega delavca, ki ga morajo obvezno priložiti k habilitaciji.

Prav tako pa, na podlagi rezultatov študentske ankete, dekani fakultet vsako leto opravijo razgovor z negativno ocenjenimi pedagoškimi delavci na fakulteti. Tudi študentski svet lahko predlaga, da se razgovor opravi s pedagoškimi delavci, ocenjenimi s skupno povprečno oceno med 0 in 0,5.

Izpolni študentsko anketo pravično in realno, saj le tako lahko organi univerze in članic ter posamezni pedagoški delavci in sodelavci dobijo relevantne povratne informacije, izboljšajo študijske programe, pedagoško delo in način izvedbe programa. Vsaka izpolnjena študentska anketa lahko pripomore k spremembam in posledično k izboljšanju kakovosti pedagoškega dela!