Univerza v Mariboru v sodelovanju s podjetjem GENERALI zavarovalnica d. d. zdaj že tradicionalno vsako leto objavlja Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Letošnji razpis je še toliko bolj poseben, saj je 10. po vrsti, kar pomeni, da smo čez leta dobili 9 različnih nagrajencev, letos pa bomo na seznam dodali še 10. 

Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša kar 1000 EUR, za drugo mesto 600 EUR in za tretje mesto 400 EUR! Te zanima, kaj so imeli o tej izkušnji za povedati nekateri izmed predhodnih nagrajencev? Preberi v nadaljevanju.

Iztok Fiser (2012/2013)

Za študenta je lahko dobra uvrstitev na razpisu močna spodbuda za nadaljnje delo tako na študijskem kot akademskem področju. Seveda pa je sama odločitev v prvi vrsti zadeva osebne naravnanosti in zavezanosti k poglabljanju in širjenju že pridobljenega znanja ter vedenja, prek čim bolj angažiranega raziskovalnega dela in tudi sodelovanja pri družbeno koristnih projektih.

Ključ do uspeha je po mojih izkušnjah najprej trdna notranja odločitev, potem pa zavzeto in predano sledenje tej odločitvi – cilju. Seveda je za to potrebna določena mera osebnega poguma, (samo)zaupanje in veliko samodiscipline. Vsak uspeh je nedvomno rezultat trdega dela, zato je potrebno vsak dan  izkoristiti ponujene možnosti in stopiti korak bližje svojim ciljem – brez tega ne gre.

Zagotovo mi je ta naziv pomagal pri odpiranju mnogih vrat – tako na matični fakulteti kot pri navezovanju različnih oblik sodelovanja na različnih fakultetah v tujini.

Zame osebno je bil ta naziv referenčna potrditev, da sem na dobri poti, da grem v pravo smer.

Vito Šimonka (2014/2015)

Študentom bi predlagal, da se prijavijo na čim več razpisov, saj si s tem nabirajo neprecenljive izkušnje, vsaka izkušnja pa bo prej ali slej dobrodošla, pri študiju, v službi, in celo doma.

Specifično glede nagrade za najboljšega študenta je ključno da si dejaven na več kot le enem področju. To pomeni, da je potrebno sodelovati pri znanstveno-raziskovalnih projektih, sodelovanje z mlajšimi kolegi v smislu tutorstva, ter sodelovanje na področju obštudijskih dejavnosti kot so študentski svetovi, raznorazna srečanja, dobrodelne organizacije, in ne pozabimo zabave.

Ta naziv je bila zelo velika pozitivna točka mojega življenjepisa, ki je še posebej prišla do izraza ko sem se prijavljal na doktorski študij na TU Wien (Dunaj, Avstrija) in kasneje tudi pri vlogah za zaposlitev (trenutno Development Engineer TCAD pri Silvaco, Inc.).

Meni osebno je to pomenilo nekakšno potrditev uspeha in truda, ki sem ga do takrat vlagal v študij in v napredovanje moje znanstveno-raziskovalne poti. Ta nagrada je bila dodatna motivacija da sem še več časa investiral v dodaten študij in tako razširil znanje na več področij.

Matevž Franjkovič (2016/2017)

Študenti, ki so zasledili ta razpis in menijo, da ustrezajo kriterijem se naj zagotovo prijavijo na njega. Kaj pa imajo za izgubiti? Ničesar. V primeru zmage ali uvrstitve med najboljše tri študente pa bodo dobili ogromno prijetnih poznanstev in le-to jim bo odprlo mnogo kariernih vrat.

V mojem primeru je bilo potrebno kar precej trdega dela in obštudijskih dejavnosti. Zmaga je bila rezultat trdega dela že iz srednješolskih dni. Zraven odličnega povprečja ocen predmetov sem imel objavljena dva znanstvena prispevka na konferenci, aktiven sem bil v Študentskem svetu FSUM in tutor za različne predmete dodiplomskega študija na FSUM. Zraven tega sem bil tudi aktiven v obštudijskih dejavnostih. V času magistrskega študija sem bil tudi izredno vpisan na Konservatorij za Glasbo in Balet Maribor (KGBM), kjer sem obiskoval solo petje in tudi osvojil plakete na Tekmovanju mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev (TEMSIG) in mednarodna priznanja. Vsi ti dosežki so imeli predpisano težo v izbornem kriteriju. Torej če povzamem, ključ do uspeha je trdo delo in vztrajnost. Pa tudi malo sreče mora biti zraven.

Naziv najboljšega študenta UM mi je odprl ogromno novih vrat. Od potencialnih delodajalcev do prepoznavnosti v akademskih sferah. Zelo lepo izgleda, če lahko ta naziv dodaš na svoj CV. Menim, da mi je naziv pomagal pri sprejemu na študij na ugledni Ameriški univerzi UCLA, kjer sedaj zaključujem doktorski študij. V procesu zaključka študija sem si moral tudi najti nadaljnjo zaposlitev. Potencialni delodajalci so bili zelo impresionirani nad tem nazivom. Z gotovostjo lahko rečem, da se danes žanjem plodove tega dosežka izpred petih let.

Nagrada mi je najprej pomenila potrditev trdega dela in mi dala neizmerno motivacijo pri nadaljevanju in nadgradnji osebnih standardov odličnosti. Zagotovo je potrebno omeniti tudi finančno nagrado petstotih evrov, ki zagotovo takrat ni bila zanemarljiva. Seveda mi je nagrada prinesla tudi osebno zadovoljstvo, ki sem ga občutil ob ponosu družine in prijateljev. Nenazadnje pa sem bil na nagrado izredno ponosen, saj jo je leto prej prejel moj dober prijatelj Luka Adanic s katerim sva v času dodiplomskega in magistrskega študija raziskovala pod okriljem istega laboratorija LACE-x pod okriljem red. prof. dr. Zorana Rena.

Nejc Plohl (2017/2018)

Po mojem mnenju je še pomembneje nasloviti dejavnike, zaradi katerih se osebe, ki so sicer odlični/-e, zavzeti/-e študenti/-ke, ne prijavijo na razpis. Sam menim, da je takšnih zagotovo veliko. Svetoval bi jim, da naj kar se da ignorirajo neutemeljene dvome v vrednost lastnih uspehov in lastno kompetentnost ter preprosto izpolnijo prijavnico. V resnici nimajo kaj izgubiti, lahko pa pridobijo zelo lepo izkušnjo.

Ključna se mi zdi visoka motivacija tekom študija, ki pa ni ozko usmerjena le k doseganju visokih ocen. To seveda do neke mere je pomembno, vendar ima – tako na tem razpisu kot v drugih kontekstih – vsaj enako, če ne bolj pomembno vlogo, radovednost oziroma želja po poglobljenem spoznavanju študijskega področja. Ta želja po »nečem več« se lahko potem preslika denimo v obštudijsko vključevanje v študentske projekte, sisteme demonstratorstva in raziskovalno delo zaposlenih, kar vse vodi do zanimivih in dragocenih izkušenj, hkrati pa do izidov, ki so ugodni tudi za ta razpis (npr. znanstveni članki, predstavitve na konferencah).

Gotovo je naziv najboljšega študenta UM pomembno pripomogel k temu, da sem se po koncu magistrskega študija zaposlil na fakulteti, kjer lahko počnem to, kar me je izredno veselilo že v času, ko sem bil še študent.

Predstavljala mi je oprijemljivo potrditev za ves trud, ki sem ga vložil v študij in okrepila mojo samozavest, predvsem pa je bila odlična popotnica za naprej; nagrada ti nekako da vedeti, da si na pravi poti, to pa ti potem, da tudi pomemben zagon za naprej.

Aljoša Polajžar (2019/2020)

Študentom svetujem prijavo, saj je razpis dobra priložnost, da prejmejo moralno (pa tudi finančno) nagrado za svoje udejstvovanje.

Ključ do uspeha je uspešno opravljanje študijskih obveznosti ob hkratnem udejstvovanju v obštudijskih aktivnostih.

Zaradi te nagrade se mi je na konferencah (kjer te poslušalci kot mladega predavatelja slabše poznajo) 2x zgodilo, da je kdo ta podatek zasledil in mi ga s pozitivno noto omenil (tako da lahko pripomore k ustvarjanju dobrega vtisa).

Nagrada je pomenila lep zaključek študijskih let ter s tem tega življenjskega poglavja.

Sanja Špindler (2021/2022)

Razpis je odprt za študente vseh smeri in različnih interesov, kar se izraža v široko zastavljenih razpisnih pogojih. Svetujem da vsak, ki po uspehu ali kakšnem drugem udejstvovanju v izobraževalnem sistemu zaznava dobre rezultate, pristopi k prijavi za razpis. Z rezultati razpisa se namreč prijavljeni lahko prepoznajo po uspehu in odličnosti, kar jim lahko prinese nagrado ali motivacijo za nadaljnji trud, saj izbor poteka vsako leto.

Ključ do uspeha je predvsem šolski uspeh v vseh letih študija ter obšolske dejavnosti. V slednje štejejo razni strokovni in znanstveni članki, publikacije, raziskovalno delo, ipd. Sama sem bila mnenja, da smer kot je arhitektura težje doseže nagrado, vendar se je izkazalo, da to ne drži. Nagrado torej lahko pridobi vsak, ki je dejaven pri skupinah in institucijah na univerzitetni ravni (akademski zbor, senat, študentski svet, tutorji, erasmus, …). Pomembna je predvsem vpetost in udejstvovanje na raznolikih področjih dodiplomskega in podiplomskega študija.

Naziv najboljšega študenta UM prinese široko prepoznavnost v vzhodni Sloveniji, saj mediji nagrado zelo izpostavljajo. Vsekakor to doprinese k lažjemu iskanju službe po končanem univerzitetnem izobraževanju. Naziv je spoštovan, kar se odraža v osebnih in poslovnih odnosih.

Osebno mi je naziv pomagal tudi pri spoštovanju sebe in zavedanju lastnega dela ter predvsem njegovega obsega. Nagrada je pomenila precejšen stik z mediji, česar prej nisem bila vajena. Če preletim vso dogajanje, ki je posledica te nagrade, mi ni žal, da sem se prijavila na razpis.