Vršilka dolžnosti prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru izdaja Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru, zaradi prostih mest člana/namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru, in sicer iz članic:

  • Ekonomsko-poslovne fakultete UM, za člana in namestnika člana;
  • Pedagoške fakultete UM, za člana in namestnika člana;
  • Fakultete za logistiko UM, za namestnika člana ter
  • Filozofske fakultete UM, za namestnika člana.

Volitve za člane ter namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru se izvedejo v času od 29. 8. 2022 do 2. 9. 2022 do 12. ure, na sejah študentskih svetov članic Univerze v Mariboru iz prvega odstavka.

Kandidacijski postopek za člane ter namestnike članov Študentskega sveta UM traja do

16. 8. 2022 do 12. ure.

Kandidature je potrebno oddati z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si). Po izteku roka se bo spletni obrazec zaklenil in oddaja ne bo več možna.

Obvezna priloga tega obrazca je veljavno potrdilo o vpisu kandidata, ki se ga naloži preko spletnega obrazca.


Priloge: