Po vseh študijskih obveznosti se vsekakor prileže tudi počitek in odklop. Če si tiste vrste študent, ki rad svoj prosti čas tudi aktivno preživljaš, imaš najbrž v svojem urniku vsaj eno, dve ali celo več obštudijskih dejavnosti. Vključevanje v športne aktivnosti, kulturna društva ali prostovoljno delo je odličen način za spoznavanje novih ljudi, uživanje življenja izven fakultetnih okvirjev in zagotavljanje zdravega ravnovesja med študijem in družabnim življenjem.

Na UM za obštudijske dejavnosti lahko prejmeš kreditne točke

Univerza v Mariboru ponuja študentom poleg osnovne študijske dejavnosti ​tudi kreditno ovrednoteno obštudijsko dejavnost (KOOD), ki se po vsebini uvršča na področja športa, umetnosti in kulture, raziskav, projektov, prostovoljstva, varovanja zdravja in druga področja. Te učne enote lahko študent​​i izberejo v okviru proste izbirnosti ali kot dodatne učne enote. V kolikor se študentu te obveznosti priznajo v okviru študijskega programa, v katerega je vpisan, se priznane obveznosti in ECTS kreditne točke vštejejo v skupno število ECTS kreditnih točk študijskega programa. V nasprotnem primeru se kreditno ovrednotena obštudijska dejavnost navede kot dodatno opravljena študijska obveznost študenta, ki se mu vpiše v njegovo evidenco individualnih študentovih obveznosti.​ Dodatne učne enote se študentu prištejejo k skupni vsoti doseženih ECTS kreditnih točk študijskega programa, v katerega je vpisan, a ne vplivajo na število ECTS kreditnih točk, potrebnih za napredovanje v višji letnik.​

Prijavijo se lahko študenti, ki so vpisani v študijske programe Univerze v Mariboru in imajo v tekočem študijskem letu veljaven status študenta. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti Univerze v Mariboru na izmenjavi. Prijava poteka v času vpisa v višji letnik, in sicer skladno s termini vpisa, ki jih določi posamezna fakulteta oz. najkasneje do konca meseca septembra. Navedeni prijavni rok ne velja za učno enoto Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4. Na to učno enoto se je možno prijaviti kadarkoli med študijskim letom. Sicer lahko izbirate med 30 učnimi enotami z vsebinami s področij športa, ekonomije, tehnike ter še iz veliko drugih področij.

Ponudba obštudijskih dejavnosti je velika

V letošnjem študijskem letu (2022/2023) so bile za izbiro na voljo naslednje učne enote: Alpsko smučanje, Aktivnosti na vodi, Igre z loparji, Judo, Kinezioterapija, Košarka, Nogomet, Odbojka, Pilates, Plavanje, Pohodništvo, Tenis, Informacijska pismenost, Priprava uspešne prijave za ambiciozne raziskovalne projekte, Izobraževanje za človekove pravice, Spoznavanje delovnih okolij, Energetska pismenost, Športna dejavnost – poletni tabor, Mehke veščine in trajnost, Trajnostni razvoj, potrošnja in mobilnost,  Športna dejavnost – potapljanje, Etično-moralne dileme izobraževanja in umetne inteligence v Družbi 5.0 (Industriji 4.0), Organizacija in usposabljanje v potapljanju, Formula Student, Funkcionalni napredni polimerni materiali kot odraz potrebe stanj v družbi, Trajnostno gorništvo, Obvladovanje konfliktov z osnovami samozaščitnih tehnik, Zbor Strokovna praksa na ŠP 2. stopnje kot KOOD 1, 2, 3, 4, Davčno računovodstvo kulturne in športne dejavnosti.

Strokovna praksa na študijskih programih 2. stopnje

​Kot študent Univerze v Mariboru lahko na magistrskem študiju v okviru kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti opravljaš tudi strokovno prakso, ki je ovrednotena s 6 ECTS kreditnimi točkami. Pridobljene kreditne točke lahko uveljavljaš v okviru proste izbirnosti v študijskem programu 2. stopnje, v katerega si vpisan, če študijski program omogoča prosto izbirnost in uveljavljanje strokovne prakse kot izbirnega predmeta, v nasprotnem primeru pa se ti strokovna praksa vpiše v prilogo k diplomi kot dodatno opravljena študijska obveznost.

Več o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti si lahko prebereš na naslednji povezavi.

Obštudijsko udejstvovanje ti lahko pride prav

Obštudijske dejavnosti ti lahko kasneje pripomorejo da boš pri prijavi na delovno mesto bil tisti boljši kandidat, saj boš imel veliko praktičnih izkušenj in dodatnih znanj, ki jih boš lahko navedel v svojem življenjepisu (CV) ter jim dodal še svoja znanja in spretnosti.

“Izvenštudijske dejavnosti pomagajo študentom, da spoznajo sami sebe ter razvijajo in uporabljajo svoje spretnosti in znanje v različnih kontekstih,” pravi Chris Davison, namestnik direktorja in karierni svetovalec v skupini za kariero in podjetništvo na univerzi Durham. “Takšne dejavnosti so bistven element univerzitetne izkušnje,” še dodaja.

Verjamemo, da se boš, v kolikor se še nisi, kmalu tudi sam pridružil vsaj eni izmed kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti na Univerzi v Mariboru in tako kvalitetno izkoristil svoj prosti čas.