Univerza v Mariboru objavlja razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2022/2023. Razpis je namenjen spodbujanju odličnosti in priznanju dosežkov študentov, ki so se izkazali v preteklem akademskem letu. Poleg prestižnega naziva najboljšega študenta bo izbrani kandidat prejel tudi povišan denarni sklad kot priznanje za svoje dosežke. Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 1300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in za tretje mesto 450 EUR!

Rok za oddajo vlog na Razpis za izbor Najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2022/2023, se PODALJŠUJE in sicer do 16. 8. 2023, do 12. ure! Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 16. 8. 2023, do 12. ure in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče rektorata prispele do 16. 8. 2023, do 12. ure. Osebno oddane vloge se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču rektorata Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, do 16. 8. 2023 do 12. ure.

Razpis je odprt za vse študente Univerze v Mariboru, ki so v študijskem letu 2022/2023 dosegli izjemne rezultate na področju študija, raziskovanja in ostalih dejavnosti, ki prispevajo k razvoju in ugledu univerze. Namen razpisa je spodbujanje motivacije in vzpodbujanje študentov k izjemnosti ter priznanje njihovega truda in nadarjenosti.

Na razpis za najboljšega študenta UM se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2022/2023 status študenta Univerze v Mariboru in so redno napredovali ter v preteklih letih študija niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Kandidati pa morajo poleg zgoraj omenjenih meril upoštevati tudi to, da so vpisani v:

A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali
C: v študijski program II. stopnje.

Kandidat lahko pravilno izpolnjen obrazec »Prijava na razpis« in zahtevane priloge pošlje najkasneje do 16. 8. 2023, do 12. ure na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta UM«.

Poleg prestižnega naziva najboljšega študenta bo izbrani kandidat prejel tudi povišan denarni sklad, ki je namenjen kot dodatno priznanje za dosežke. Ta sredstva bodo študentu omogočila dodatno finančno podporo pri nadaljnjem študiju, raziskovanju ali izpopolnjevanju na strokovnem področju.

Denarna nagrada za najboljšega študenta znaša 1300 EUR, za drugo mesto 750 EUR in za tretje mesto 450 EUR!

Za morebitna dodatna vprašanja in informacije glede samega razpisa se lahko obrnite na ssz@um.si

Razpis za izbor najboljšega študenta v študijskem letu 2022/2023 s povišanim denarnim skladom je izjemna priložnost za študente Univerze v Mariboru, da se pokažejo in prejmejo priznanje za svoje izjemne dosežke. To je tudi priložnost za univerzo, da se zahvali in spodbudi svoje nadarjene študente, ki prispevajo k razvoju akademske skupnosti.

Priloge: