TAM-TAM Inštitut v sodelovanju z Radiem Študent objavlja 12. mednarodni natečaj Plakativ za oblikovanje mestnega plakata na temo Kriza medijev.

Množični mediji so v resni krizi. Količina medijev narašča, vse več je površinskih razlag in nekakovostnih vsebin. Z digitalno revolucije je v ospredje stopilo spletno novinarstvo, ki prezentacijo postavlja na mesto pred vsebino. Čedalje večja odvisnost medijev od trga se zrcali v domiselnih inovacijah prikritega oglaševanja, ki z izpopolnjeno učinkovitostjo brišejo mejo med komercialnimi in uredniškimi vsebinami. Ker posamezniki novice vse bolj, v nekaterih primerih tudi izključno, spremljajo preko družbenih omrežij, je kriza medijev aktualna kot še nikoli.

Z natečajem želijo posameznike spodbuditi k bolj kritičnemu spremljanju informacij, ki nam jih servirajo množični mediji.

Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam, ki želijo soustvarjati skupni življenjski prostor.

Merila za ocenjevanje so:

  • tehnična ustreznost (razpisne zahteve),
  • upoštevanje specifike TAM-TAM mestnih plakatov,
  • izvirnost,
  • inovativnost,
  • komunikacijska jasnost (usmerjenost k akciji),
  • pozitivnost sporočila.

Rok za oddajo plakatov je petek, 10. maj 2019.

Več informacij: http://tam-tam.si/plaktivat12/.