Od leta 1997 Mestna občina Schwanenstadt organizira mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo. Letošnja 18. edicija natečaja poteka v zgornjeavstrijskem mestu Schwanenstadt.

Z natečajem želijo privabiti mlade ustvarjalce na literarnem in likovnem področju ter skozi otroško in mladinsko literaturo odkriti in nagraditi nadarjene ustvarjalce. Prednost pri izboru bodo imele slikanice.  Pri oblikovanju knjige je zaželjena uporaba moderne tehnologije in uporabe različnih medijev. Po želji se slikanici lahko priloži zgoščenka, ki vsebuje, na primer, radijsko igro.

Okvirna tema za leto 2020 se glasi “O rekah, jezerih in morjih”. Dela pa so lahko napisana v maternem jeziku ali pa dvo oziroma večjezično.

Rok za oddajo je petek, 19. junij 2020, do 12. ure.

Nagrade bodo podelili v naslednjih kategorijah:

  • osnovna šola (ljudska šola),
  • osnovna šola (glavna šola/nova srednja šola/nižja stopnja gimnazije),
  • srednja šola, poklicna srednja šola, strokovna srednja šola, gimnazija,
  • višja šola, višje-strokovna šola, izobraževalna ustanova za učitelje, univerza, odrasli.

Podelitev nagrad bo v soboto, 26. septembra 2020, ob 15. uri, v Mestni dvorani v Schwanenstadtu

Podrobnejše informacije o oddaji in vsebini natečaja tukaj.