Študenti, ki v Mariboru nimate izbranega osebnega zdravnika, se na zdravniško pomoč, v kolikor gre za nujno življenje ogrožajoče stanje, lahko obrnete na katerokoli ambulanto družinske medicine, oz. na ambulanto Splošne nujne medicinske pomoči, ki deluje v UKC Maribor. Ambulanta za študente na lokaciji »Pri parku« v sklopu organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor ne obstaja več.

Vsem študentom zaradi lažjega poteka dela priporočamo, da se za čas trajanja študija poskrbijo za izbiro novega osebnega zdravnika na področju Maribora (prenos zdravstvene kartoteke od sedanjega izbranega osebnega zdravnika), saj so s tem upravičeni do rednih storitev iz naslova pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja brez doplačila.

Prenos zdravstvene kartoteke uredite pri sedanjem osebnem zdravniku, po predhodnim dogovorom z novim izbranim zdravnikom. Pred tem se je potrebno informirati, katere ambulante v sklopu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor še sprejemajo paciente, podatek o prosih ambulantah pa dobite v vsaki od ambulant Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor oz. na spletni strani: https://www.zd-mb.si/Storitve/Pacienti/Izbira-osebnega-zdravnika/Seznam-prostih-zdravnikov-Splo%C5%A1nega-zdravstvenega-varstva

Celotno okrožnico pa lahko preberete na spodnji povezavi.

Okrožnica Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor: Zdravstvena oskrba študentov.