Na Moja.UM je sedaj za študente omogočena tudi personalizirana vsebina. S prijavo v Moj portal UM dobi študent prikazan urnik za svoj študijski program, po želji tudi za izbirne učne enote. 

Kot dodatna informacija so na urn​iku prikazani izpitni roki, na katere je študent prijavljen. V aplikaciji lahko spremlja obvestila Študentskega sveta UM in še nekatere druge informacije. V pripravi so že nekatere dodatne funkcionalnosti. Študentom predlagamo, da si aplikacijo namestite na začetni zaslon svojega telefona.

Dodaj študijski program

Spremljaj urnik

Preglej aktualne novice