Zaradi izredno uspešnih prvih dveh delavnic, Karierni center UM v sodelovanju s Študentskim svetom Univerze v Mariboru v sklopu skupnega projekta Tečaji mehkih veščin, organizira še dve delavnici z naslovoma Kreativno razmišljanje v vsakdanjem življenju – tehnike po Edwardu de Bonu in Učinkovito upravljanje s časom.

Današnji poslovni svet od nas zahteva kreativnost in inovativnost na vseh področjih dela, če želimo biti in ostati konkurenčni. Prav zaradi tega smo pripravili prvo delavnico, ki bo odgovorila na številna vprašanja: kaj je kreativnost, kaj je potrebno, da jo aktiviramo, katera orodja poznamo in katera bi še lahko uporabili. Predavateljica mag. Nastja Mulej bo predavanje podkrepila še z zanimivimi vajami in tehnikami po Edwardu de Bonu.

V okviru druge delavnice se bomo posvetili učinkovitemu upravljanju s časom, saj današnji svet zahteva, da vsak efektivno izkoristi (profesionalni ali zasebni) čas, ki je namenjen določeni nalogi. Udeleženci se bodo seznanili z ključnimi elementi učinkovitega upravljanja s časom, tehnikami učinkovitega upravljanja s časom in aplikacijami, ki lahko pomagajo pri učinkovitem upravljanju s časom.

Delavnici

1. DELAVNICA: Kreativno razmišljanje v vsakdanjem življenju – tehnike po Edwardu de Bonu, torek, 13. oktober 2020, ob 17:00, MS Teams, povezava do napovednika KC: https://kc.um.si/dogodki/kreativno-razmisljanje-v-vsakdanjem-zivljenju-tehnike-po-edwardu-de-bonu

2. DELAVNICA: Učinkovito upravljanje s časom, sreda, 21. oktober 2020, ob 17:00, MS Teams, povezava do napovednika KC: https://kc.um.si/dogodki/ucinkovito-upravljanje-s-casom-3

Ob uspešnem zaključku delavnice vsak udeleženec prejme elektronsko potrdilo o udeležbi.