Študij za mnoge predstavlja velik finančni zalogaj. Nekaterim študij omogočijo starši, drugi pa žal nimajo te sreče. Ob takih situacijah se spomnimo na obstoj štipendij. Večina nas ob asociaciji štipendija takoj pomisli na socialno pomoč študentom, ki le to potrebujejo. Vendar pa je misel, da se štipendije dodelijo samo finančno šibkejšim napačna.

Čeprav nas večina ob besedi štipendija najprej pomisli na državno štipendijo pa ta še zdaleč ni edina. Prav tako pa se moremo otresti misli, da vse štipendije podeljuje država. Štipendijo namreč lahko posameznik pridobi tudi od zasebnega podjetja ali pa morda od babice.

Republika Slovenije podeljuje naslednje štipendije: državno, Zoisovo, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendijo Ad futura. Ker vse te štipendije podeljuje država, praviloma velja, da lahko posameznik pridobi zgolj eno izmed pred naštetih. Vendar pa kljub temu pravilu obstajata dve izjemi:

  • Štipendijo za deficitarne poklice je moč kombinirati s katerokoli drugo štipendijo, vendar pa ne s kadrovsko.
  • Štipendijo Ad futura za študijske obiske in sodelovanja na tekmovanjih je možno kombinirati s katerokoli drugo štipendijo.

DRŽAVNA ŠTIPENDIJA

Državna štipendija je namenjena študentom, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin ter izpolnjujejo pogoje iz 12. Člena Zakona o štipendiranju. Posameznik za pridobitev državne štipendije odda vlogo na Center za socialno delo v kraju njegovega stalnega prebivališča, po pošti ali na portalu e-uprava. Vlogo je moč oddati kadarkoli v študijskem letu, vendar pa se bo štipendija začela izplačevati šele po vloženi vlogi. Torej, v kolikor se bo vloga vložila v decembru se bo štipendija izplačevala z januarjem, ne glede na to ali je posameznik že pred tem izpolnjeval pogoje za pridobitev državne štipendije. Vloge pa od leta 2019 ni potrebno oddajat vsako leto znova. Vsem štipendistom, ki imajo že obstoječe štipendijsko razmerje ni potrebno ponovno vlagati vloge za dodelitev štipendije pri prehodu v višji letnik, saj bo Center za socialno delo, sam, po uradi dolžnosti ponovno odločal o upravičenosti posameznika do dodelitve državne štipendije. Pomembno pa je opozoriti, da pa moramo vložiti novo vlogo kadar prehajamo študijske stopnje. Torej, novo vlogo je potrebno vložiti, ko prehajamo iz dodiplomskega študija na podiplomski študij. Ne pozabi tudi na to, da je potrebno štipendijo vračati v kolikor ne izdelaš letnika ali ne zaključiš izobraževanja. V kolikor se v letnik ponovno vpišeš pa lahko izkoristiš možnost mirovanja štipendijskega razmerja.


ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Zoisova štipendija je namenjena spodbudi izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanju dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Kandidat mora za pridobitev (zraven pogojev iz 12. Člena Zakona o štipendiranju) izkazovati še poseben dosežek in hkrati ustrezen študijski uspeh. Zoisovo štipendijo podeljuje Javni štipendijski sklad, zato je treba vlogo za Zoisovo štipendijo nasloviti nanje (in ne na Center za socialno delo). Ta tudi vsako leto objavi razpis. Vloge za Zoisovo štipendijo ni moč vložiti celo leto tako kot vloge za državno štipendijo. Skladno z razpisom iz leta 2020 je bilo moč vložiti vlogo za Zoisovo štipendijo do 30.9.2020 (za podaljšanje obstoječega štipendijskega razmerja) oziroma do 7.10.2020 (v kolikor se kandidat prvič vlagal vlogo). Ne pozabi, tudi Zoisovo štipendijo je potrebno vračati v kolikor ne izdelamo letnika oziroma ne zaključimo izobraževanja.


POMEMBNO

Državne in Zoisove štipendije ni moč kombinirati. Pri državni štipendiji lahko štipendist pridobi tudi dodatek za študijski uspeh. Zato si, v kolikor izpolnjuješ pogoje za obe, skrbno preračunaj za katero štipendijo boš oddal vlogo. Višina Zoisove štipendije je namreč fiksna (v letu 2020 znaša 143, 63 EUR), državna štipendija pa je odvisna od dohodka in se razprostira čez več finančnih razredov.


ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Namen štipendije za deficitarne poklice je spodbuda mladim, da se odločijo za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu razkorak med trenutnim in prihodnjim številom kadrom in številom prostih delovnih mest. Deficitarne poklice določa aktualna Politika štipendiranja. Tudi za štipendijo za deficitarne poklice je objavljen javni razpis s strani Javnega štipendijskega sklada. Vlogo za štipendijo je moč oddati samo znotraj razpisnega obdobja. Ne pozabi pa, da je to tista štipendija, ki jo lahko kombiniramo tudi z vsemi drugimi štipendijami (razen kadrovske), zato skrbno preveri tudi, če izpolnjuješ pogoje še za katero drugo štipendijo in vloži vlogo tudi zanjo.


AD FUTURA ŠTIPENDIJE

S štipendijo AD Futura se želi mlade spodbuditi za izobraževanje v tujini, kot pomembnem vidiku internacionalizacije visokega šolstva, prav tako pa se z njo spodbuja izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. Namen štipendije je izboljšanje strokovne usposobljenosti, zagotoviti razvoj kadra na različnih znanstvenih področjih in prenosu znanja in dobrih praks, da se poveča konkurenčnost Slovenskega gospodarstva. Štipendira pa se lahko tako življenjske stroške, kot tudi stroške šolnine.

Štipendija AD futura se lahko dodeli za:

  • Izobraževanja
  • Študijski obisk
  • Sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Kar je pomembno izpostaviti pri štipendiji Ad futura je, da je obveznost štipendista ta, da se vrne v Slovenijo in se zaposli pri slovenskem delodajalcu za enako število časa, kot je dobival štipendijo Ad futura.

V kolikor te zanima ali izpolnjuješ pogoje za pridobitev katere izmed državnih štipendij lahko obiščeš spletno stran GOV.SI. In medtem ko so vloge in informacije za štipendije, ki jih podeljuje država pregledno in zbrano dostopne na vladni spletni strani, so informacije za kadrovske štipendije nekoliko razpršene po spletu. Največjo bazo ponudb kadrovskih štipendij boš našel na spletni strani RRA- Regionalnih razvojnih agencij. Posamezni delodajalci pa razpise objavljajo tudi na svoji spletni strani, zato ti svetujemo, da tudi delodajalce, ki so ti zanimivi, spremljaš ali pa celo morda prevzameš pobudo in jih sam/a kontaktiraš glede možnosti štipendiranja. Kadrovske štipendije pa tu in tam podeljuje tudi vladni organi (kot so na primer SURS). Ne pozabi pa, da kadrovska štipendija vključuje tudi obvezno! Toliko let kolikor te bo podjetje štipendiralo, toliko let boš moral/a po koncu študija tudi v podjetju delati.


KORONA BONUS

Zaradi izrednih razmer v državi je tudi na področju štipendiranja nekaj novosti. Država je omogočila vsem štipendistom, ki zaradi epidemije COVID-19 niso dokončali izobraževanja ali pa niso napredovali v višji letnik, mirovanje štipendije. Le to lahko izkoristijo vsi, tudi tisti, ki so mirovanje štipendije kdaj v preteklosti že uveljavljali. Navedeno velja za vsa štipendijska razmerja. Ne pozabi pa, da je v potrebno za mirovanje štipendije potrebno posredovati vlogo (v primeru državne štipendije na Center za socialno delo, v vseh drugih primerih pa na Javni sklad Republike Slovenije).

Prav tako so ukrepi posegli na Zoisove štipendije. Pri le teh lahko vlagatelj uveljavlja tudi izjemni dosežek, ki ga je dosegel v prejšnjem študijskem letu (t.j. letu 2018/2019) in ne samo izjemni dosežek iz leta 2019/2020.

NE POZABI

Štipendije, ki jih podeljuje država, so podeljene za obdobje od dodelitve do zaključitve študijskega programa in tako štipendijsko razmerje ni vezano na status študenta, zato bo štipendiranje prenehalo, ko bo štipendist zaključil s študijem (t.j. s trenutkom, ko bo pridobil potrdilo o diplomiranju). Kljub temu, da do konca študijskega leta obdržimo status študenta pa je ob zaključku študija potrebno predložiti vse dokumente in pristojnemu organu sporočiti, da smo s študijem zaključili.