V mesecu marcu in aprilu je Študetski svet UM ponovno organiziral BREZPLAČNE TEČAJE PROGRAMSKE OPREME, namenjene študentom Univerze v Mariboru. V sklopu tečajev smo prek zunanjih izvajalcev študente seznanili z uporabo programskih orodij Excel in Mendeley. Novo pridobljeno znanje bo študentom olajšalo obdelovanje podatkov in navarjanje ter iskanje virov.

Tečaji so potekali v 3 zaporednih torkih – začetni tečaj Excela (30. 3.), nadaljevalni tečaj Excela (6. 4.) in tečaj Mendeleya (13. 4.). Študentje so se poleg teorije programov seznanili tudi s praktično uporabo programov. Tečaji so zaradni trenunih razmer bili izvedeni online. Kljub online izvedbi so tečaji bili izvedeni efektivno in so študente zelo približali omenjenima programskima orodjema.

Začetni tečaj Excela, 30. 3. 2021
Tečaj Mendeleya, 13. 3. 2021

Vsega skupaj se je tečajev udeležilo 80 študentov iz različnih fakultet UM. Vsem udeležencem, še posebej izvajalcem se lepo zahvaljujemo za sodelovanje na letošnjih tečajih programske opreme.

Veseli nas, da se je tečaje odzvalo veliko število študentov. Za še več vsebin, ki bi te zanimale, sledi Študentskemu svetu Univerze v Mariboru na spletni strani ssum.um.si ali na družbenih omrežjih Facebook in Instagram.