Pred tabo je novo življensko obdobje – študentska leta. Ko boš naletel na izzive in težave, brez skrbi, študentski svet je tukaj, da ti bo svetoval in pomagal pri zagatah, na katere boš naletel tekom študija. Da bo pričetek študijskega leta lažji, smo zate zbrali pomembne informacije o študiju na enem mestu. Poglej in preberi!

Študentski svet na tvoji fakulteti

Študentski svet fakultete je ekipa motiviranih in ambicioznih študentov, ki so sprejeli vlogo študentskih predstavnikov. To pomeni, da aktivno sodelujejo pri sprejemanju formalnih odločitev fakultete in pri tem predstavljajo oz. zastopajo mnenje vseh študentov fakultete.

Ekipa je sestavljena iz 2 predstavnikov vsakega letnika. Njihovo redno delo poteka na sejah, ki se odvijajo vsaj enkrat mesečno ali po potrebi večkrat. Na sejah razpravljajo o aktualnih problematikah študentov, o katerih po potrebi seznanijo tudi vodstvo fakultete in predlagajo rešitve.

Pripravljajo pa tudi raznorazne obštudijske aktivnosti kot so delavnice, izobraževanja, dogodki, druženja, ipd.

Če te zanima karkoli glede študija, ali imaš težave in ne veš kje bi našel odgovor se obrni na predstavnika študentskega sveta, ki ti bo z veseljem pomagal.


Subvencionirana prehrana

Da kot študent ne boš lačen, opravi vpis v sistem za koriščenje subvencionirane študentske prehrane. Če že imaš urejen vpis na fakulteti, je priporočljivo, da to urediš še preden na vpisnih mestih nastane gneča.

Kot bruc se prvič vpisuješ v sistem SŠP, zato je še vedno potreben prvi obisk na točki SŠP.

Tudi v letošnjem letu lahko vsi, ki so že v sistemu subvencionirane študentske prehrane (SŠP), pravico za prihodnje študijsko leto podaljšajo na daljavo. Tem študentom za prihajajoče študijsko leto ne bo potreben osebni obisk na točki SŠP, temveč bodo pravico podaljšali preko aplikacije SŠP ali spletne strani www.studentska-prehrana.si s potrditvijo, da želijo tudi v prihajajočem letu koristiti pravico do SŠP.

Navodila za vpis in podatke o odpiralnem času točk SŠP lahko najdeš TUKAJ.


Štipendije

Študij za mnoge predstavlja velik finančni zalogaj. Nekaterim študij omogočijo starši, drugi pa žal nimajo te sreče. Ob takih situacijah se spomnimo na obstoj štipendij. Večina nas ob asociaciji štipendija takoj pomisli na socialno pomoč študentom, ki le to potrebujejo. Vendar je misel, da se štipendije dodelijo samo finančno šibkejšim napačna.

Republika Slovenije podeljuje naslednje štipendije: državno, Zoisovo, štipendije za deficitarne poklice, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter štipendijo Ad futura. Ker vse te štipendije podeljuje država, praviloma velja, da lahko posameznik pridobi zgolj eno izmed pred naštetih. Vendar pa kljub temu pravilu obstajata dve izjemi:

  • Štipendijo za deficitarne poklice je moč kombinirati s katerokoli drugo štipendijo, vendar pa ne s kadrovsko.
  • Štipendijo Ad futura za študijske obiske in sodelovanja na tekmovanjih je možno kombinirati s katerokoli drugo štipendijo.

Vse informacije o štipendijah in štipendiranju najdeš TUKAJ.


V novo študijsko leto z enotno subvencionirano vozovnico

Dijaki in študenti ste upravičeni do nakupa subvencioniranih vozovnic v javnem potniškem prometu, če je vaše prebivališče najmanj 2 km oddaljeno od kraja izobraževanja.

Upravičenci lahko pridobite subvencionirano vozovnico v javnem linijskem avtobusnem, železniškem in mestnem prometu.

Na eUpravi upravičenci oddate vlogo za subvencionirano vozovnico na podlagi katere prejmete odločbo za nakup vozovnice. Subvencionirano vozovnico za izbrano obdobje (mesečna, letna) kupite v spletni prodaji prevoznikov IJPP ali na prodajnih mestih.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice

Vlogo izpolnite vsi, ki prvič zaprošate za subvencionirano vozovnico ali želite podaljšati vlogo iz preteklega šolskega oziroma študijskega leta.

Možni načini oddaje:

  • elektronsko
  • osebno

Vrste vlog za subvencionirane vozovnice

Vloga za mesečno vozovnico

Do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice imate pravico upravičenci, ki med izobraževanjem dnevno potujete od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj.

Vloga za vozovnico za 10 voženj na mesec

Pravico do vozovnice imate vsi upravičenci. Med krajem stalnega ali začasnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem vam pripada izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

Upravičenci imate lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Več vlog lahko oddate v primeru, ko v času izobraževanja ne bivate na stalnem naslovu in ste upravičeni do mesečne vozovnice in vozovnice za deset voženj na mesec.

Obdobje upravičenosti do subvencioniranega prevoza

Za študente se prevozi subvencionirajo od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta.

Vse informacije o subvencioniranih vozovnicah najdeš TUKAJ.


Moj portal UM (Aplikacija za študente)

Na Moja.UM je za študente omogočena tudi personalizirana vsebina. S prijavo v Moj portal UM dobi študent prikazan urnik za svoj študijski program, po želji tudi za izbirne učne enote. 

Kot dodatna informacija so na urn​iku prikazani izpitni roki, na katere je študent prijavljen. V aplikaciji lahko spremlja obvestila Študentskega sveta UM in še nekatere druge informacije. Študentom predlagamo, da si aplikacijo namestite na začetni zaslon svojega telefona.


Da ne boš zamudil…

Na naši spletni strani ssum.um.si in družbenih omrežjih objavljamo najpomembnejše novice in brezplačne aktivnosti ter dogodke za študente. Da ne zamudiš najpomembnejših informacij in dogodkov, nas spremljaj: