Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

  • Fakultete za strojništvo UM;
  • Fakultete za zdravstvene vede UM;
  • Pedagoške fakultete UM;
  • Medicinske fakultete UM;
  • Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede UM;
  • Fakultete za naravoslovje in matematiko;
  • Študentski domovi UM.

Ter prostega mesta namestnika člana iz članic:

  • Medicinske fakultete UM in
  • Pravne fakultete UM.

Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko kandidira vsak študent posamezne članice, ki ima status študenta Univerze v Mariboru.

Kandidature je potrebno oddati z uporabo kandidatove osebne digitalne identitete Univerze v Mariboru (@student.um.si) najkasneje do konca kandidacijskega postopka, to je do dne 12. 11. 2021 do 12. ure. Po izteku roka se bo spletni obrazec zaklenil in oddaja ne bo več možna.

Obvezna priloga tega obrazca je veljavno potrdilo o vpisu kandidata, ki se ga naloži preko spletnega obrazca. Obvezna priloga kandidatov za mesto člana s strani druge članice Študentski domovi UM je tudi Potrdilo o bivanju v Študentskih domovih UM.

SKLEP o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru si lahko ogledate na povezavi: Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru