Študentski svet Univerze v Mariboru (ŠSUM) je organ Univerze v Mariboru, ki ga sestavljamo študentski predstavniki vseh fakultet in predstavnika stanovalcev študentskih domov, s čimer enakopravno zastopamo vse članice univerze. Delujemo po načelu “Od študentov za študente”.

Člani ŠSUM v največji meri zastopamo pravice študentov, podajamo svoje mnenje, pripombe in predloge ter rešujemo problematiko povezano s študenti. Smo del organov in komisij na nivoju univerze, kot tudi na nivoju fakultet. Tako poskrbimo, da je naš glas prisoten vedno in povsod. Na ta način sooblikujemo študijski proces in prispevamo k njegovi kvaliteti, pa tudi k študentu prijaznejšemu in kvalitetnejšemu študiju. K našemu delu spada tudi organiziranje dogodkov in aktivnosti, da lahko študenti kakovostno in zabavno preživijo  obštudijski čas.

Člani ŠSUM se srečujemo na rednih, izrednih in korepondenčnih sejah, ki jih vodi in sklicuje prorektor  za študentska vprašanja. Tako podajamo mnenja o raznih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, predlagamo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov in komisij univerze, načrtujemo obštudijske dejavnosti za študente in podobno. Vse naše seje pa so javne in se jih lahko udeležite vsi, ki bi vas naše delo utegnilo zanimati.

Vsako leto se študentski predstavniki udeležimo izobraževalno-motivacijskega vikenda, kjer se spoznamo s tematikami, pomembnimi za področja, ki jih pokrivamo. Vso znanje, ki ga pridobimo od zunanjih izvajalcev na številnih poučnih delavnicah, pa pripomore k boljšemu in kvalitetnejšemu delovanju organov Univerze v Mariboru, katerih člani smo.

Naše delo je pomembno, poučno in zanimivo, saj z združenimi močmi prispevamo h kvaliteti študija ter ustvarjamo boljšo prihodnost tako za nas, kot tudi za prihajajoče generacije.

Pridruži se nam – kontaktiraj prodekana za študentska vprašanja na tvoji fakulteti!

https://ssum.um.si/postani-clan/

Članek pripravila: Karin Lešnik