Študente in študentke Univerze v Mariboru vabimo k sodelovanju na natečaju Young Academics Award 2022, kjer lahko osvojite privlačne nagrade! 

O Alpski konvenciji

V 90. letih prejšnjega stoletja je bila Alpska konvencija pionir svoje vrste. Bila je prva mednarodna pogodba, ki povezuje celotno mednarodno gorsko območje kot geografsko celoto. Konvencijo je podpisalo osem alpskih držav (Avstrija, Francija, Italija, Lihtenštajn, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica) ter Evropska unija, veljati pa je začela leta 1995.

Ker si pogodbenice delijo skupno ozemlje s skupnimi izzivi, je Alpska konvencija usmerjena v zaščito in trajnostni razvoj Alp. To gorsko območje v srcu Evrope predstavlja naravno, kulturno, življenjsko ter ekonomsko okolje več kot 14 milijonom ljudi in najrazličnejšemu številu letnih obiskovalcev.

Alpska konvencija je unikaten, pravno zavezujoč trajnostni instrument, katerega namen je varovanje občutljivih alpskih ekosistemov ter regionalnih kulturnih identitet, dediščine in tradicij v Alpah za prihodnje generacije.

Poleg tega pa Alpska konvencija predstavlja tudi politično prizorišče, kjer je se tekom številnih let zbrala obilica strokovnega znanja, ki je plod dela pogodbenic in njihovega sodelovanja z organizacijami opazovalkami. Celotna struktura Alpske konvencije, skupaj z deklaracijami, poročili o stanju in različnimi omrežji, je postala neizmeren vir idej in znanja. Zato prav nič ne preseneča, da je njenemu zgledu sledila tudi Karpatska konvencija, proti izkušnjam iz Alp pa z zanimanjem pogledujejo tudi številna druga svetovna gorska območja.

Tema natečaja

Tokratna izvedba natečaja Alpske konvencij​e Young Academics Award se osredotoča na »Trajnostni promet in mobilnost v Alpah« in še posebej na naslednje sorodne podteme:

  • tovorni promet v Alpah: na primer politike in rešitve za preusmeritev prometa s ceste na železnico, upravljanje tovornega prometa, mednarodna koordinacija;
  • potniški promet: na primer strategije za spodbujanje javnega prevoza v gorskih območjih, trajnostne rešitve za prevoz v Alpe in znotraj njih, alternativni načini premikanja, kot je kolesarjenje, lekcije iz časa krize covid-19, zagotavljanje železniških povezav med državami in regijami, širitev železniških storitev in linij;
  • individualna trajnostna mobilnost: spodbujanje mestnega kolesarjenja, na primer z uporabo infrastrukture »parkiraj in se pelji«, električni avtomobili (strategije in infrastruktura);
  • turizem: na primer trajnostne rešitve za promet in mobilnost v turističnem sektorju.

Nagrade

Tri glavne nagrade bosta podelila švicarsko predstavništvo in Stalni sekretariat Alpske konvencije, 1. nagrado v vrednosti 1.000€, 2. nagrado v vrednosti 750€ in 3. nagrado v vrednosti 500€. Poleg tega bodo podeljene še štiri nagrade info točk za dela, ki so tematsko relavantna in geografsko povezana z območji naslednjih info točk:

  • Info točka Domodosdsola (IT): nagrado podeljuje društvo ARS.UNI.VCO, in sicer denarno nagrado v vrednosti 500€;
  • Info točka Tolmin (SI): nagrado podeljujeta Posoški razvojni center in občina Tolmin, in sicer denarno nagrado v vrednosti 500€;
  • Info točka Beljak (AT): nagrado podeljuje Info točka naravnega parka Dobrač, in sicer denarno nagrado v vrednosti 500€ in paket dveh nočitev za dve osebi v Dobratsch Gipfelhaus (AT);
  • Info točka Mojstrana (SI): nagrado podeljuje Slovenski planinski muzej, in sicer paket treh nočitev za dve osebi v Aljaževem domu v Vratih (SI) s polpenzionom.

Razpis in prijava

Popoln seznam zahtev in pogojev za prijavo ter pregled izbirnega postopka najdete v razpisu na povezavi. Za prijavo pa tukaj izpolni spletni prijavni obrazec v angleščini. Vsi kandidati morajo izpolniti prijavni obrazec in oddati zahtevano dokumentacijo do 30. junija 2022. Za pomoč in dodatne informacije pa so vam na voljo na e-naslovu: yaa@alpconv.or.