Študentski svet Univerze v Mariboru vabi vse študente k pogovoru na fokusni skupini o pomenu pridobitve posebnega statusa študenta za študente z različnimi oblikami težav pri študiju.

Univerza v Mariboru se zavezuje k ustvarjanju pogojev za kakovosten in enakovreden študij za vse študente, ki sodelujejo pri soustvarjanju procesa. S prilagajanjem in različnimi podpornimi storitvami želi zagotoviti enakovredne in čim boljše možnosti za uspešen študij.

Eden izmed najpomembnejših korakov v smer izboljšanja je izvedba fokusnih skupin s študenti, kjer želi univerza pridobiti pomembne informacije o različnih izzivih, s katerimi se srečujejo posamezniki, ter o možnih izboljšavah.

Na fokusnih skupinah boste tako lahko študentje v varnem okolju spregovorili o svojih izkušnjah, potrebah ter pričakovanjih, ki jih predstavljajo težave pri spremljanju študija. Z aktivnim sodelovanjem boste pripomogli k izboljšanju trenutnega stanja, pri tem pa pomagali tako sebi kot tudi vsem posameznikom, ki se morda še niso pripravljeni izpostaviti in zaprositi za prilagoditve, ki bi jim pomagale pri spremljanju študija.

Datum in kraj izvedbe fokusnih skupin po vseh fakultetah lahko najdete v spodnji tabeli. Nekatere fakultete bodo datume izvedbe svojih fokusnih skupin napisale naknadno, zato spremljajte objavo.

FAKULTETAČASKRAJ
FZV25. 11. 2021 ob 13.00Na daljavo, MS Teams
PEF30. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo
FS1. 12. 2021 ob 9.30Na daljavo, MS Teams
FERI30. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo, MS Teams
MF29. 11. 2021 ob 17.00V živo, predavalnica P17 MF
EPF22. 11. 2021 ob 15.00Na daljavo, MS Teams
FOV25. 11. 2021 ob 13. 15Na daljavo, MS Teams
FF23. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo, MS Teams
FL29.11. 2021
FVV25. 11. 2021 ob 17.00Na daljavo, MS Teams
FE29. 11. 2021 ob 17.00Na daljavo
FKBV26. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo, MS Teams
FKKT
FNM
FGPA30. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo
FT24. 11. 2021 ob 18.00Na daljavo
PF29. 11. 2021 ob 16.00Na daljavo, MS Teams

Delovne skupine bodo izvedene »od študentov za študente«. Pomembno je, da se jih kot posameznik udeležite, saj boste na tak način pripevali informacije, ki bodo osebam s posebnim statusom za študente pripomogle k lažjemu študiju.

Na udeležbi na fokusnih skupinah se lahko kot študenti z različnimi oblikami težav pri spremljanju študija in opravljanja obveznosti odprete, ter spregovorite o svojih izkušnjah, potrebah in pričakovanjih, saj bodo upoštevani vsi predlogi in mnenja.