Volilna komisija univerze za volitve študentov je na svoji seji dne 15. 11. 2021 sprejela Sklepe o preverjanju in potrditvi kandidatur za člane in namestnike članov Študentskega sveta UM, ki so priloženi spodaj. Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru pa si lahko ogledate na povezavi: Sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru.

Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za:

 • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM.
 • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM.
 • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Fakultete za strojništvo UM.
 • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Fakultete za zdravstvene vede UM.
 • člana in namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Medicinska fakulteta UM.
 • namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Pravna fakulteta UM.
 • člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM:
  • Študentski domovi UM.

Študentski sveti članic in Študentski svet stanovalcev Študentskih domov UM se sestanejo ali izvedejo sejo na daljavo ter s tajnim glasovanjem izvolijo člana oz. namestnika člana Študentskega sveta UM, v času od 29. 11. 2021 do 3. 12. 2021, do 13. ure.

V kolikor seja na daljavo poteka v okolju MS Teams, predsednik študentskega sveta deli članom študentskega sveta članice povezavo do anonimne glasovnice preko spletnega portala SimplyVoting. Izvoljen je kandidat, ki prejme večino glasov vseh članov študentskega sveta članice.

Priloge:

FKBV_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

FNM_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

FS_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

FZV_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

MF_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana in namestnika člana ŠSUM

PEF_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

PF_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za namestnika člana ŠSUM

ŠD_Sklep o preverjanju in potrditvi kandidatur za člana ŠSUM

Poročila o izvoljenih kandidatih

Poročilo o izvoljenih kandidatih_MF_29.11.2021

Poročilo o izvoljenih kandidatih_FS_30.11.2021

Poročilo o izvoljenih kandidatih_PF_1.12.2021

Poročilo o izvoljenih kandidatih_FZV_2.12.2021

Poročilo o izvoljenih kandidatih_ŠD_2.12.2021

Poročilo o izvoljenih kandidatih_FKBV_2.12.2021