Senat Univerze v Mariboru je z opredelitvijo vrednot, temeljnih načel ravnanja in zagotovljene svobode znanstvenega ter umetniškega ustvarjanja postavil smernice k zavezi etičnega ravnanja.

Senat Univerze v Mariboru je na 22. redni seji dne 6.7.2021 sprejel nov Kodeks etičnega ravnanja na UM. Le ta opredeljuje etične standarde in pravila ravnanja, ki veljajo za vse sodelavke in sodelavce, študente in študentke Univerze v Mariboru. Kodeks opredeljuje vrednoste ter predstavlja osnovne standarde ravnanja, hkrati ne posega v vsebino pravno zavezujočih predpisov UM ter organov Republike Slovenije.

„Namen kodeksa je vzpostaviti in krepiti vedenjske standarde članic in članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost UM, udejanjati družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko pri pedagoškem delu in raziskovanju ter zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled UM.“ je sporočilo senata UM.

Kodeks bo imel pozitien učinek le, če se mu bomo v celoti posvečali. Četudi izhajamo iz različnih osebnih okoliščin, smo vsi del skademske skupnosti, katero moramo spoštovati in le tako bo  čas na Univerzi v Mariboru preživet v sožitju ter urejeni skupnosti. Šele ko se bomo vsi zavedali, da lahko prispevamo k skupnosti bomo zaživeli kot družba in tako naredili napredek.

Preberete si ga lahko na naslednji povezavi: Kodeks etičnega ravnanja UM