Nina Kotnik, trenutno študentka 2. letnika II. stopnje Pravne fakultete UM, je poleg študija že od nekdaj aktivna na različnih področjih. Kot je omenila si na tak način širi obzorje, pridobiva različna znanja in spoznava nove ljudi.

V času študija je nanizala kar nekaj zavidljivih uspehov, med drugim je bila v sklopu fakultete predstavnica PF MB na tekmovanju Rubikon – tekmovanje slovenskih študentov v predstavitvi sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, v letu 2019 je na tekmovanju iz mediacije zmagala in prejela naziv najboljša mediatorka. Letos pa se lahko v okviru mednarodnega projekta ANETREC z esejem (How to overcome the discrimination in my country based on race, sex, age, ethnicity, social position?) pohvali z uvrstitvijo med top eseji na Pravni fakulteti.