Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 je žal že mimo, še vedno pa je odprt razpis za vpis na podiplomske študijske programe za študijsko leto 2022/2023. 

Način vpisa na sami fakulteti članici Univerze v Mariboru je odvisen od vsake posamezne fakultete. Običajno vpis poteka v živo, v zadnjih letih pa se je pojavila praksa vpisa na daljavo. Pred samim vpisom se pozanimaj, kaj fakulteta zahteva od tebe. 

Se v prihodnjem študijskem letu pridružuješ množici študentov Univerze v Mariboru? Ali pa si prvo ali drugo stopnjo študija že zaključil in želiš študij nadaljevati na UM? Že poznaš postopek vpisa? 

Vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 je žal že mimo, še vedno pa je odprt razpis za vpis na podiplomske študijske programe za študijsko leto 2022/2023. 

Na razpis za vpis se prijaviš, če želiš študirati na podiplomskih študijskih programih Univerze v Mariboru, tudi če predhodne stopnje študija še nisi, boš pa kmalu, zaključil. Prijava za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru se odda elektronsko, preko spletnega portala eVŠ. Če spadaš v to skupino študentov, je prijavni rok še do 8. septembra 2022. Ko prejmeš informacijo, da si sprejet na izbran študijski program, pa se moraš na fakulteti vpisati do roka, ki ga določi fakulteta interno, vendar najkasneje do 16. septembra 2022. 

Če pa nisi študent zadnjega letnika določene stopnje študija in se boš vpisal le v višji letnik, ali pa če želiš vzporedno študirati še na drugem študijskem programu, je rok za vpis od 1. septembra do 16. septembra 2022. V tem primeru je datum za vpis študentov tudi odvisen od internega roka, ki ga razpiše vsaka posamezna fakulteta, a najkasneje do 30. septembra 2022. 

Način vpisa na sami fakulteti članici Univerze v Mariboru je odvisen od vsake posamezne fakultete. Običajno vpis poteka v živo, v zadnjih letih pa se je pojavila praksa vpisa na daljavo. Pred samim vpisom se pozanimaj, kaj fakulteta zahteva od tebe. 

Novost glede podaljšanja statusa študenta

Z uveljavitvijo Zakona za urejanju položaja študentov (ZUPŠ-1) se je spremenil 70. člen Zakona o visokem šolstvu, ki ureja prenehanje statusa študenta. V primeru, ko se študent izpiše iz študijskega programa, ker se želi pred zaključkom študijskega leta vpisati v nov študijski program, obdrži status študenta do konca študijskega leta –​ to je do 30. septembra 2022. Za ohranitev statusa študenta do izteka študijskega leta morata v tem primeru biti izpolnjena oba pogoja: izpis in vpis v nov študijski program. Šele v tem primeru študent ohrani status študenta. V kolikor se študent po izpisu ne vpiše v nov študijski program, nima podaljšanega statusa študenta do 30. 9. 2022, temveč mu status poteče z dnem izpisa.

Prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in študij diplomantov

Več o prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in študij diplomantov si lahko prebereš tukaj.