Subscribe Now

Trending News

Zbiranje sladkarij in igrač

V prazničnem decembru, času sreče in veselja, pomislimo tudi na tiste, ki jim ni lahko. S tem namenom organiziramo zbiranje igrač in sladkarij​ za otroke iz socialno ogroženih dru​žin. Pri tem sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Maribor, ki za otroke organizira božično obdarovanje.

2018

2017

2016