Kako se mladi v Sloveniji soočajo s stresom in vedno večjo individualizacijo? Katere vrednote so zanje pomembne? Kaj si želijo doseči in česa jih je v življenju najbolj strah? Kako preživljajo prosti čas? V kolikšni meri zaupajo vladi in Evropskemu parlamentu ter koliko odgovornosti so pripravljeni prevzeti? In najpomembneje, ali vidijo svojo prihodnost v tujini ali v Sloveniji?

To je le nekaj vprašanj, na katera so odgovorili mladi v popolnoma novi empirični Raziskavi o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung.

Reprezentativni vzorec je obsegal 1000 mladih, starih od 14 do 29 let, ki smo jih povprašali o njihovem odnosu, pričakovanjih in skrbeh. Raziskava ne opisuje zgolj, kako mladi vidijo svojo prihodnost, ampak podaja tudi predloge o tem, kako jim lahko širša družba pomaga in zanje ustvarja priložnosti v Sloveniji. Predstavitev ključnih ugotovitev vključuje tudi zanimivo regionalno primerjavo, saj je raziskava del mednarodnega raziskovalnega projekta mladih fundacije Friedrich Ebert Stiftung, ki obsega 11 sočasnih raziskav v jugozahodni Evropi: deset nacionalnih raziskav in eno regionalno.

Program:

  • 10.00: Pozdravni nagovor
  • 10.05; Predstavitev izsledkov študije Slovenska mladina (Andrej Naterer) in predstavitev izsledkov regionalne študije mladih (Miran Lavrič)
  • 10.40: Panelna razprava (Nina Kirbiš (Urad za kulturo in mladino), Urška Breznik (Infopeka, mladinski center), Marja Guček (Mladinski kulturni center Maribor), Matic Matjašič (predstavnik Mestnega mladinskega sveta), Andrej Naterer (Univerza v Mariboru), Miran Lavrič (Univerza v Mariboru).
  • 11.30: Zaključek

Več informacij tukaj!