Namen projekta Prehod mladih je podpora in pomoč mladim s posebnimi potrebami za lažji prehod iz izobraževanja na trg dela.

Ciljna skupina so mladi s posebnimi potrebami (do 29. leta), ki imajo:

  • slepoto in slabovidnost oziroma okvaro vidne funkcije,
  • gluhoto in naglušnost,
  • govorno-jezikovne motnje,
  • gibalno oviranost,
  • dolgotrajno bolezen,
  • avtistične motnje ter čustvene in vedenjske motnje,

za katere se ugotavlja, da bodo imeli večje težave in ovire pri prehodu na trg dela in zaposlovanju. Prednost bodo imeli tisti mladi s posebnimi potrebami, ki že imajo odločbo o usmeritvi, s katero jih lahko delodajalci neposredno pri prehodu iz šole zaposlijo kot osebe s statusom invalida.

Če študirate na določeni fakulteti, se lahko obrnete za podporo na izvajalce, ki sodelujejo v projektu. Seznam se nahaja v priponki.

Več informacij o projektu najdete tukaj.

PRILOGE
Seznam-fakultete-izvajalci UM.pdf