Minimalna urna postavka za študentsko delo v letu 2022 se bo zvišala na 6.17€ bruto, začela pa bo veljati dan po tem, ko bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Odredba o uskladitvi najnižje urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

V Uradnem listu je bila objavljena nova višina minimalne plače, ki je vezana tudi na minimalno bruto urno postavko za opravljeno uro začasnih in občasnih del, kamor spada tudi študentsko delo. Osnovna minimalna urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov je v skladu z zakonom za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 določena z zneskom minimalne plače, preračunanim na uro dela povprečne mesečne delovne obveznosti za polni delovni čas. V kratkem bo v Uradnem listu objavljena tudi Odredba o ukladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del.

Minimalna urna postavka za študentsko delo v letu 2022 bo višja, saj je ta vezana na višino minimalne plače. Minimalna plača 2022 se je dvignila za 4.9% na 1.074,43€ bruto. Posledično se z letom 2022 dviguje tudi minimalna bruto urna postavka za študentsko delo.

Razlika med bruto in neto postavko pomeni, da se pri neto upošteva znesek v višini 15.5%, ki se odvede za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Neto znesek je torej tisti, ki ga študent oz. dijak prejme na bančni račun.

Dijakom in študentom se od 1. februarja 2015 obračunava prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od plačila za opravljeno delo v višini 15,5 odstotka. Medtem ko študentje opravljalo delo, jim v tem primeru teče zavarovalna doba. Vse preostale prispevke pa morajo študentom plačevati delodajalci.

V letu 2021 je minimalna bruto urna postavka za študentsko delo znašala 5.89€ oziroma 4.98€ neto. Z letom 2022, oziroma dan po tem, ko bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Odredba o uskladitvi najnižje urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, bo minimalna bruto urna postavka za študentsko delo znašala 6.17€ oziroma 5.21€ neto, kar je 28 centov več po opravljeni uri začasnega ali občasnega dela, kot je to veljalo do sedaj.

V primeru študentskega dela sicer ne velja nujno, da mora biti študent po uri dela plačan po minimalni urni postavki za študentsko delo. Urna postavka je lahko dogovorjena drugače, torej po dogovoru, po projektu, po kosu, na anketo… V vseh primerih pa velja, da mora biti plačana najmanj po minimalni urni postavki za študentsko delo.