​​​​​​Spletni vprašalnik P.O.M.O.Č. vam bo pomagal pri določitvi šibkih področij v zvezi s študijem. Na podlagi odgovora na 30 trditev boste namreč pridobili povratno informacijo in namige s tehnikami za izboljšanje naslednjih področij: 

P – preverjanje znanja

O – obvladovanje časa in spremljanje študija

M – motivacija, zbranost in učenje

O – organiziranje zapiskov

Č – čas zase

Odkrij svoja močna področja pri študiju