Univerza v Mariboru si močno prizadeva za raziskovalno odličnost in mednarodno primerljivost, saj verjame v moč odkrivanja novih spoznanj ter vpliv sodelovanja z vodilnimi raziskovalnimi organizacijami po vsem svetu. Zavezani so k aktivnemu vključevanju študentov v raziskovalno in umetniško delo, saj verjamejo, da je njihov prispevek ključen za napredek družbe in reševanje kompleksnih globalnih izzivov. V tem okviru si prizadevajo tudi za razvoj inovativnih pristopov ter spodbujanje kritičnega razmišljanja, kar bo študentom omogočilo razširjanje svojih sposobnosti in pridobivanje dragocenih izkušenj. 

Strateški cilji Univerze v Mariboru za obdobje 2021-2030 so zastavljeni z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja znanstvenih ved in umetniških disciplin, ki jih razvijamo, ob upoštevanju načel pametne specializacije. Poseben poudarek je na reševanju družbenih izzivov, ki zahtevajo celovite in interdisciplinarne pristope. Ambicija katera je vodilo samega razvoja, je doseči znanstveno in umetniško odličnost na vseh področjih delovanja raziskovalnih in umetniških skupin ter uveljaviti standarde Leidenskega manifesta, ki zagotavljajo kakovost in relevantnost raziskovalnih rezultatov. 

Poleg že naštetih si prizadevajo tudi za vzpostavitev Tehnološko-inovacijskega centra, ki bo nudil učinkovito infrastrukturno podporo znanstvenoraziskovalnim in inovacijskim procesom ter omogočil prenos znanja v širše okolje. Stabilno financiranje raziskovalnega dela je ključnega pomena za ustvarjanje kakovostnega raziskovalnega okolja, ki omogoča uravnotežen razvoj na vseh članicah Univerze v Mariboru. Krepitev kreativnih interdisciplinarnih raziskovalnih jeder na ključnih področjih je en izmed ključnih ciljev, ki bo omogočil boljše povezovanje med različnimi disciplinami in posledično doseganje inovativnih rešitev za kompleksne družbene izzive. 

Nazadnje se, zavzemajo za uveljavljanje odprtega dostopa do znanstvenih dokumentov, podatkov in rezultatov raziskav ter javne raziskovalne infrastrukture, saj verjamemo v pomen transparentnosti in dostopnosti znanja za vse. S temi prizadevanji si prizadevajo graditi mednarodno prepoznavnost ter prispevati k družbenemu napredku in gospodarski rasti v naši regiji in širše. 

Trenutno Univerza v Mariboru ponosno šteje 1253 raziskovalcev, razdeljenih v 111 raziskovalnih skupin, ki aktivno izvajajo raziskave v 53 raziskovalnih programih. Hkrati smo aktivno vključeni v 108 mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov. 

Trenutno se lahko na področju raziskovanja Univerza v Mariboru pohvali z raznovrstnimi tematikami, nekatere izmed teh so: 

  • Raziskave zaviralcev SARS-CoV-2: 

Na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo so že decembra 2019 začeli z raziskavami virusa SARS-CoV-2. Pod vodstvom Laboratorija za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko so dosegli pomembne rezultate v razvoju zaviralcev virusa. 

  • Virtualna resničnost za ergonomsko oblikovana delovna mesta: 

Fakulteta za strojništvo je razvila inovativno rešitev – virtualno resničnost za ergonomsko oblikovana delovna mesta, ki izboljšujejo delovne pogoje in povečujejo učinkovitost. 

  • TRISAT – Vesoljska misija nanosatelita: 

Slovenski satelit TRISAT, ki je bil razvit v sodelovanju s podjetjem SkyLabs, je po več kot desetletju raziskav in razvoja uspešno izstreljen v vesolje, kar je pomemben mejnik za slovensko vesoljsko industrijo. 

  • Slovenščina na dlani: 

Univerza v Mariboru je razvila inovativno e-okolje Slovenščina na dlani, ki omogoča prosto dostopne učne vire za učenje slovenščine. Ta projekt je odličen primer uspešne digitalne preobrazbe šolstva.  

  • Raziskovanje in razvoj novih metamaterialov: 

Univerza v Mariboru se posveča raziskovanju in razvoju novih metamaterialov, ki imajo številne uporabne lastnosti, kot so absorpcija energije, visoka stopnja deformacije in toplotna izolativnost, kar odpira vrata inovacijam na različnih področjih.