Subscribe Now

Trending News

#ŠSUM, Volitve

Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru

Izdan je bil sklep o razpisu v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru. namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru iz članic Univerze v Mariboru ter Študentskih domov Univerze v Mariboru. Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru…

Volitve

Nadomestne volitve v ŠS UM, januar 2020

Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Filozofske fakultete UM. namestnika člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Ekonomsko-poslovne fakultete UM. Za člana Študentskega sveta Univerze v Mariboru in namestnika člana Študentskega sveta Univerze lahko…

Volitve

Nadomestne volitve v ŠS UM

Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Ekonomsko-poslovne fakultete; Fakultete za energetiko; Filozofske fakultete; Fakultete za zdravstvene vede; Fakultete za varnostne vede; Fakultete za logistiko; Študentskih domov UM. namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic…

Volitve

Volitve v študentske svete članic UM

V. d. prorektorja za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Živa Ledinek, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru. Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v: študentske svete letnikov,…

Volitve

Volitve za člane Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev in študentov UM

​​​​​​​​​​​​​​​Senat univerze je najvišji akademski in strokovni organ univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru,  kot predstavniki znanstvenih in umetniških disciplin ter strokovnih področij, ki morajo biti enakopravno in ustrezno zastopana v Senatu s tem, da ima vsaka članica vsaj enega člana. V senat Študentski svet Univerze v Mariboru izvoli predstavnike, ki morajo imeti…

Volitve

Volitve predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru

Rektor Univerze v Mariboru je izdal sklep o razpisu volitev predstavnika študentov v Upravni odbor Univerze v Mariboru. Upravni odbor je najvišji organ upravljanja univerze in ima 9 članov, en izmed njih je predstavnik študentov. Mandatna doba predstavnika študentov traja dve leti. Kandidate za člana imajo pravico predlagati študentski sveti članic univerze. Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, sklep študentskega sveta članice univerze in veljavno…

Volitve

Volitve v Študentske svete članic in drugih članic UM

Prorektorica za študentska vprašanja Univerze v Mariboru, študentka Maja Žibert, je skladno s Pravilnikom o delovanju in sestavi študentskih svetov razpisala volitve v Študentske svete članic in drugih članic Univerze v Mariboru. Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta vložijo kandidaturo. Natančneje gre za razpis volitev v: študentske svete letnikov, študentske svete absolventov,…

Volitve

Nadomestne volitve v ŠSUM

Izdan je bil sklep o razpisu nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru. Nadomestne volitve za člane ŠSUM potekajo za: člane Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Filozofska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. namestnike članov Študentskega sveta Univerze v Mariboru naslednjih članic UM: Fakultete za varnostne vede, Fakultete za strojništvo, Študentih domov. Za člana Študentskega sveta Univerze v…

WordPress Theme built by Shufflehound. Študentski svet Univerze v Mariboru