Na fakultetah članicah Univerze v Mariboru imaš na voljo določene pripomočke, ki jih lahko uporabiš oziroma si jih izposodiš za čas študija. Več informacij o razpoložljivih pripomočkih na posamezni fakulteti Univerze v Mariboru lahko izveš pri kontaktnih osebah za pomoč in informacije študentom s posebnim statusom: https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx

Univerza v Mariboru v sodelovanju z Društvom študentov invalidov Slovenije si prizadeva ustvariti vključujoče in kakovostno izobraževalno okolje za študente s posebnimi potrebami oz. invalide. 

Študenti s posebnimi potrebami se v času študija srečujejo s številnimi ovirami in obremenitvami, ki preprečujejo njihovo vključevanje in sodelovanje v študijskem procesu. Zato so ti študenti upravičeni do prilagojenih pogojev za izobraževanje, da lahko pridobijo vsa potrebna znanja in kompetence ter uspešno zaključijo študij. 

Želimo te seznanimi o možnostih, ki jih imaš kot študent s posebnimi potrebami, za izposojo ali pridobitvijo novih ali rabljenih pripomočkov za študij.  

Na fakultetah članicah Univerze v Mariboru imaš na voljo določene pripomočke, ki jih lahko uporabiš oziroma si jih izposodiš za čas študija. Več informacij o razpoložljivih pripomočkih na posamezni fakulteti Univerze v Mariboru lahko izveš pri kontaktnih osebah za pomoč in informacije študentom s posebnim statusom: https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx

Študentska organizacija Univerze v Mariboru sodeluje z Društvom študentov invalidov Slovenije in podeljuje sredstva za sofinanciranje pridobitve pripomočkov za študij in tudi za vsakdanje življenje. Več si lahko prebereš na povezavi: http://www.dsis-drustvo.si/soum-v-sodelovanju-z-dsis-ponovno-razpisuje-sredstva-za-sofinanciranje-nakupa-medicinskih-ali-tehnicnih-pripomockov-in-instrukcij-za-studente-s-posebnimi-potrebami/. Če strošek presega sredstva, ki so na voljo v sodelovanju s Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, pa Društvo invalidov Slovenije zbira sredstva s pomočjo drugih donatorjev. 

Do nekaterih pripomočkov za študij pa so ti študenti upravičeni tudi preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.