Študentska anketa je kot mnenjska anketa orodje, s katerim lahko študentje neposredno izražamo svoje mnenje o pedagoškem procesu in pedagoškem delu profesorjev, ki nas poučujejo.